Slovenské múzy na výlete v Paríži

Dátum oznamu: 30. 06. 2020

Štefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, Ivan Horváth, Martin Benka, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Theo Florin, Ján Smrek, Dominik Tatarka, Vladimír Reisel, Albert Marenčin a ďalší predstavitelia slovenskej kultúry a umenia majú aj napriek svojej odlišnosti čosi spoločné. A síce to, že každý z nich strávil určitý čas v Paríži. Práve pobyt v tejto mekke umenia a bohémskeho života ovplyvnil nielen ich (či už po umeleckej alebo osobnostnej stránke), ale aj celkové smerovanie umeleckej kultúry a avantgardy na Slovensku.

Vydavateľstvo Marenčin PT ponúka čitateľom ďalšiu zo svojich zaujímavých knižiek s názvom Zmenení Parížom: Slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí. Jej autorom je publicista a vysokoškolský pedagóg Martin Vašš.Nechajte sa teda spolu s ním zlákať do uličiek Paríža - možno v nich aj vy natrafíte na svojich obľúbených slovenských básnikov či výtvarníkov.
Newsletter
Detská knižnica