Včelia rodina

Na motívy knižky Anety Františky Holasovej s názvom Lumír Včelaří vám prinášame tvorivú dielňu, na ktorej si vytvoríme včeliu rodinu – matku, robotnicu a trúda. Pre vás, našich malých čitateľov a výtvarníkov, ju pripravila Jaroslava Nováková.

Motivácia: Vedeli ste, že včelstvo je vlastne dokonale organizovaná rodina s prísnou deľbou práce? Tušili ste to, výborne. Medvedík Lumír nám to v knižke pomocou krásne nakreslených a do medova ladených ilustrácií hravo vysvetlí. Včeliu rodinu tvorí matka a jej potomkovia – robotnice a trúdy. Včela medonosná, podobne ako my ľudia žije sama skôr ojedinele a je odkázaná na pomoc svojich družiek. Odborné pramene uvádzajú, že včeliu rodinu, alebo kolóniu môže tvoriť od 40 000 až do 60 000 jedincov a v lete až do 80 000 jedincov. Každý jedinec plní pritom v kolónii osobité funkcie. Napríklad robotnica čistí plásty, stará sa o larvy, stavia a opravuje plásty, stráži vchod do úľa, odoberá peľ i nektár či tancuje dorozumievací tanec a ďalšie. Matka-kráľovná zabezpečuje rast a rozmnožovanie včelstva. Trúdy oplodňujú mladé matky. My si spolu teraz  skúsime takú malú včeliu kolóniu vyrobiť.  

Potrebujeme

Postup:

Postup 1 / Obrázok 1
Vezmeme si biely výkres a preložíme na polovicu. Potom si stiahneme maketu a vytlačíme. Dokreslíme pastelkami, alebo fixkami a vystrihneme.

Postup 2 / Obrázok 2
Vezmeme si pripravený štvorček papiera (veľkosti cca 10x10 cm), preložíme na polovicu, vznikne trojuholník. Potom zahneme asi 0,5 cm na kratšom okraji trojuholníka tak, že nám vznikne tvar pripomínajúci zobáčik.   

Postup 3 / Obrázok 3
Pripravený zobáčik nalepíme na biely výkres, tam kde je zložený na polovicu tak, aby nám zobáčik na výkrese stál. Napokon nalepíme včielku, pričom jej zadoček upevníme o papierový zobáčik, čím dosiahneme priestorový dojem – pristátia. Hor sa na lúky medzi kvety! 

 

 

Newsletter
Detská knižnica