Zázračný oriešok online

Video / Zázračný oriešok online

Cieľom podujatí Zázračný oriešok ONLINE je odprezentovať knižnú, rozhlasovú a animovanú podobu víťazných a zaujímavých titulov festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Festival patrí k najvýznamnejším aktivitám piešťanskej knižnice, ktorého cieľom je propagácia literatúry, podpora čítania a čitateľského hnutia detí. Narodil sa v roku 2001 a koná sa každé dva roky. Prezentuje rozprávku v jej rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, dramatickej, rozhlasovej a animovanej. Účastníkom a návštevníkom ponúka stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok, tvorivé dielne s ilustrátormi, divadelné dramatizácie, výstavy knižných ilustrácií a literárnych objektov. Súčasťou festivalu sú verejné počúvania súťažných titulov, prezentácia rozhlasových rozprávok a udeľovanie cien autorom v oblasti detskej tvorby. Postupne Vám priblížime jednotlivé ročníky festivalu.

 

 

 

 

Newsletter
Detská knižnica