Orieškové spomienky

Knižnica Online / Zázračný oriešok online / Orieškové spomienky

V roku 2020 sa koná už jedenásty ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Každý z 10 uplynulých ročníkov nám priniesol množstvo nádherných a nezabudnuteľných okamihov, z ktorých niektoré by sme si radi pripomenuli. Zaspomíname si na hostí festivalu, tvorcov rozprávkových knižiek a rozhlasových hier, orieškových ilustrátorov, ich výstavy a ďalšie zaujímavé momenty festivalu.

 

Orieškové spomienky (Michal Dzurjanin, Zuzana Kolmosová)
/ Zázračný oriešok online /

Premiéra online prezentácie: 14.7.2020

V dnešnom videu sme vyspovedali riaditeľa Sekcie programových služieb Slovenského rozhlasu Michala Dzurjanina a tímlíderku Odboru literárno - dramatickej výroby Slovenského rozhlasu, dramaturgičku Zuzana Kolmosová. Porozprávali nám o svojom vzťahu k rozhlasovej rozprávke.

 

 

 

Orieškové spomienky (Dušan Dušek, Katarína Ilkovičová)
/ Zázračný oriešok online /

Premiéra online prezentácie: 7.7.2020

Projektom Orieškové spomienky si pripomíname jednotlivé ročníky festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Medzi hostí tohto podujatia každoročne platia významní slovenskí spisovatelia, ilustrátori, režiséri, herci a tvorcovia rozprávok v jej rôznych podobách. O jeho výnimočnosti Vám dnes porozprávajú spisovateľ, scenárista a čestný občan mesta Piešťany Dušan Dušek a ilustrátorka Katarína Ilkovičová. Práve ona bola autorkou vizuálu a ceny Zázračný oriešok 2018.

 

 

 

Orieškové spomienky (Daniel Hevier, Adriana Totiková) / Zázračný oriešok online

Premiéra online prezentácie: 29.6.2020

Festival Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, patrí k najvýznamnejším aktivitám piešťanskej knižnice, ktorého cieľom je propagácia literatúry, podpora čítania a čitateľského hnutia detí. Koná sa každé dva roky. Prezentuje rozprávku v jej rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, dramatickej a animovanej. Účastníkom a návštevníkom ponúka stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok, tvorivé dielne s ilustrátormi, divadelné dramatizácie, výstavy knižných ilustrácií a literárnych objektov. Dnes Vám o ňom porozprávajú pravidelní účastníci festivalu - Daniel Hevier a Adriana Totiková.

 

 

 

Newsletter
Detská knižnica