Mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19
921 01 Piešťany
Slovakia

tel.: +421 33 77 259 82

Riaditeľka
Ing. Margita Galová
tel: +421 33 77 223 90

Otváracie hodiny
(pondelok - piatok)

Oddelenie pre dospelých čitateľov
8.30 - 19.00 h

Oddelenie pre deti a mládež
8.30 - 18.00 h

Internet stredisko
8.30 - 19.00 h
Newsletter
Detská knižnica