Propagačné materiály

Naša činnosť / Edičná činnosť / Propagačné materiály

Propagačné materiály o knižnici

Pre účely propagácie svojej činnosti knižnica vydáva rozličné propagačné materiály - informačné skladačky, plagáty, pohľadnice a záložky, na ktorých sa autorsky podieľali viacerí významní slovenskí ilustrátori.

Informačné skladačky

Plagáty

Pohľadnice

Záložky

Detské noviny

Propagačné materiály o Piešťanoch a okolí

Knižnica každoročne zostavuje a vydáva propagačné materiály o meste Piešťany, ktorých cieľom je poskytnúť jeho obyvateľom a návštevníkom informácie o kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostiach nášho mesta a regiónu.

Newsletter
Detská knižnica