Analfabeta Negramotná

Naša činnosť / Festivaly / Analfabeta Negramotná

Základom tohto projektu bol rozhlasový príbeh Rozprávka z knižnice, ktorý jej autor Ján Uličiansky venoval piešťanskej knižnici pri príležitosti 85. výročia jej založenia. Rozprávka v interpretácii významnej slovenskej herečky Zuzany Kronerovej získala Cenu detskej poroty na VI. ročníku rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. Úvodný príbeh sa postupne rozrástol na knihu, ktorá dostala názov Analfabeta Negramotná. Jej hrdinkou je dievča, ktoré v živote doposiaľ neprečítalo jedinú knihu. Jedného dňa sa omylom ocitne zamknutá v knižnici, kde prežíva neuveriteľné príhody s hrdinami najznámejších svetových diel pre deti.
Súčasťou projektu boli rozmanité aktivity - prezentácia rôznych spracovaní knihy - stretnutie so spisovateľom Jánom Uličianskym a ilustrátorom Vladimírom Králom, výstava ilustrácií, divadelná dramatizácia knihy, prezentácia rozhlasového spracovania, čítanie v podaní herečky Zuzany Kronerovej, prezentácia e-knihy a mnohé iné. Počas projektu sme zrealizovali aj výtvarnú súťaž na tému Analfabeta Negramotná, v ktorej mali deti za úlohu stvárniť hlavnú hrdinku knihy. Ako sprievodné podujatie projektu sme pripravili aj metodický seminár pre pracovníkov knižníc a širšiu odbornú verejnosť o metódach práce s knihou s autorkou edície Čítanie s porozumením Timoteou Vráblovou. Aktivít projektu sa zúčastnilo viac ako 600 detí, ich rodičov, pedagógov a návštevníkov zo širokej verejnosti.

Newsletter
Detská knižnica