Najčítanejšia slovenská a prekladová kniha

Naša činnosť / Festivaly / Najčítanejšia slovenská a prekladová kniha

Projekt na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mládeže, ktorý v rokoch 1995 - 1999 piešťanská mestská knižnica pravidelne pripravovala pre svojich čitateľov. Jeho cieľom bolo vzbudiť u mladej generácie záujem o knihy a zároveň im priblížiť nové knihy i významné vydavateľstvá kníh pre deti. O priazeň detí sa každý rok uchádzalo 10 titulov slovenskej i prekladovej tvorby spomedzi kníh, ktoré vyšli počas uplynulého roka. Knižných víťazov si určili samotné deti v ankete, ktorá prebehla na všetkých základných, materských školách a špeciálnych školách v okrese Piešťany. Sprievodnými aktivitami projektu boli krsty kníh, stretnutia s ich autormi a vydavateľmi, tvorivé dielne, výstavky nových kníh i súťažné kvízy, v ktorých si mohli deti vyskúšať svoje vedomosti z literatúry. Vyvrcholením podujatia bola každý rok slávnostná korunovácia najúspešnejšej pôvodnej slovenskej a prekladovej knižky pre deti v prítomnosti čitateľov, vydavateľov i autorov ocenených kníh. Vyhodnotenie čitateľskej súťaže bolo tradične spojené so zábavným programom, ktoré pre deti pripravili členovia rôznych slovenských divadelných súborov.

1998

1999

Newsletter
Detská knižnica