Neodíď nám, rozprávočka...2

Naša činnosť / Literárne a výtvarné súťaže / Neodíď nám, rozprávočka...2

Pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského a pripomenutí si Boženy Němcovej sme začiatkom roka 2018 v spolupráci s Literárnym informačným centrom, umeleckým časopisom pre deti Slniečko, Městskou knihovnou v Praze, RTVS, BIBIANOU – Medzinárodným domom umenia pre deti, vydavateľstvami Buvik, Slovart, Tatran, Ikar a Slovenským pedagogickým nakladateľstvom – Mladé letá vyhlásili medzinárodnú výtvarnú súťaž Neodíď nám, rozprávočka... venovanú rozprávke. Určená bola žiakom 1.-5. r. ZŠ, špeciálnych škôl, školských klub a detí ZUŠ, ich úlohou bolo stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej. 

V apríli 2018 prebehlo vyhodnotenie súťaže, do ktorej sa prihlásilo 1332 súťažiacich zo 79 škôl zo Slovenska i Čiech. Odborná porota zložená z významných slovenských ilustrátorov – Bystrík Vančo, Katarína Slaninková a Kristína Kubáňová - vybrala najlepšie práce a udelila celkovo 37 cien a 23 čestných uznaní deťom zo škôl z miest: Lozorno, Fričovce, Olomouc, Trenčianska Teplá, Piešťany, Belá, Dolný Kubín, Chtelnica, Moldava na Bodvou, Hlohovec, Dubovany, Kežmarok, Smižany, Poltár, Praha, Vrbové, Banská Bystrica. 

Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Elektrárni Piešťany 23. mája 2018 v rámci jubilejného X. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe za účasti víťazov a ocenených detí, zástupcov partnerov súťaže, spisovateľov, ilustrátorov a mnohých ďalších. Svoj talent nám na vyhodnotení svojim divadelným predstavením ukázali aj študenti Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Výstava ocenených detských prác z tejto súťaže putovala po rôznych významných miestach – mohli ste si ju prezrieť v Elektrárni Piešťany, v Městskej knihovne v Praze a bola i súčasťou knižného veľtrhu Bibliotéka 2018 v Incheba Expo Bratislava.

Newsletter
Detská knižnica