S vami nie som sám

Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlásila v mesiaci september 2019 celoslovenskú výtvarnú súťaž určenú žiakom špeciálnych základných škôl a centier voľného času pri špeciálnych základných školách, ktorej témou bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť všetko, čo nás robí šťastnými či už ide o rodinu, kamarátov, zvieratá, alebo rôzne aktivity.

Do súťaže bolo celkovo zaslaných 577 detských prác zo 73 škôl. V kategórii jednotlivcov sa do súťaže zapojili žiaci 62 škôl s 563 výtvarnými prácami. V kategórii kolektívov sa zapojilo 11 škôl s celkovým počtom 14 súťažných prác. Výtvarné práce hodnotila odborná porota zložená z ilustrátora a výtvarníka Bystríka Vanča, referentky Odboru školstva, kultúry a športu pri Mestskom úrade mesta Piešťany, PaedDr. Eleny Skovajsovej a výtvarnej pedagogičky Julie Džambazovič. 

V kategórii jednotlivcov udelila porota prvé miesto Štefanovi Zsigovi zo Špeciálnej základnej školy internátnej Bukovec. Druhé miesto patrí Eszmeralde Kollárovej zo Spojenej školy Zlaté Moravce a tretie miesto získal František Černák zo Spojenej školy Pezinok.
V kategórií kolektívov porota udelila prvé miesto Patrikovi Mižigárovi, Sebastiánovi Kónyaovi, Samuelovi Balogovi, Daliborovi Gažikovi a Damiánovi Gažikovi zo Špeciálnej základnej školy Košice. Druhé miesto získala Špeciálna základná škola Hnúšťa v zastúpení žiačok Miroslavy Cibuľovej, Viktórie Radičovej a Sabiny Berkyovej. Tretie miesto získali žiaci Adam Vrábel a Erik Mundy zo Špeciálnej základnej školy Šamorín.

Čestné uznania boli udelené žiakom Alexovi Mikovi zo SZŠ Zborov, Ľubošovi Gagovi zo SŠI Trenčín, Sebastiánovi Martošovi zo ŠZŠ Partizánske, Nikolasovi Horváthovi SŠI Šahy, Erikovi Ďurkechovi a Silvii Majerovej zo ŠZŠ Bytča, Michalovi Urbanovi a Eliške Orihelovej z Centra voľného času pri Spojenej škole v Piešťanoch, Samuelovi Hofferíkovi zo Spojenej školy Zlaté Moravce a Vanese Duždovej zo ŠZŠ Ostrovany.

Výstavu víťazných a ocenených prác ste si mohli pozrieť v decembri 2019 v Komunitnom centre Apolin.

Viac informácií tu.

Newsletter
Detská knižnica