Vyhodnotenie literárnej súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Porota:

  • Mária Števková - autorka, editorka
  • Viera Lehoczká - rozhlasová moderátorka a teoretička
  • Ľubica Kepštová - autorka, redaktorka

Hlavná cena

Guľko Bombuľko a jeho veľký deň
próza
Matej Puškár
Lietava 168, 013 18 Lietava
Vyučujúca Mgr. Martina Botošová

Cena za kolektívnu prácu

O Guľkovi Bombuľkovi
poézia
žiaci 3. A triedy
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica
Mgr. Margita Feranczová

Cena za kolektívnu prácu

Zvedavosť
poézia
žiaci 3. A triedy,
ZŠ s MŠ v Novosade (okres Trebišov)
Mgr. Kvetoslava Rojtášová

Cena za kolektívne literárno-výtvarné práce

Majka Tárajka, Danka a Janka, Hrnček, var!
udelená
žiakom  4. ročníka
ZŠ Slatinské Lazy 112, 962 25 Slatinské Lazy
a Krajskej  knižnici Ľ. Štúra, Štúrova 5 vo Zvolene

Cena časopisu Slniečko

Jasietka  a Polienko
Bronislava Najvirtová
2. D, Základná škola Grundschule, Gelnica
Mgr. Andrea Hádková

Desať cien

Prváci, kamaráti so zvieratkami
Slávka Gonová, Trebatice
3. PS, Spojená škola Valová, 921 01 Piešťany
Mgr. Marta Šulavá

Ako Guľka Bombuľka uniesol jež
Alžbeta Zavodzanová
5. ročník, ZŠ Lietava 216, 013 18 Lietava
Mgr. Martina Botošová

Guľko Bombuľko a jeho veľká cesta domov
Matúš Klubert
5. ročník, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Mgr. Alena Štrompová

Danka a Janka
Ako sa z Danky stala čitateľka
Soňa Diničová, Kamenica nad Cirochou
5. C, ZŠ Jána Švermu,, Štefánikova 31, 066 01 Humenné
Mgr. Anna Dobrovolná

O Guľkovi Bombuľkovi, ako si našiel kamarátku
Thomas Eibl
5. ročník, ZŠ Orešie 3, Pezinok
Mgr. Kvetoslava Hrdinová

Kino
Laura Kojdová
5. ročník, ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda
Mgr. Dominika Pekníková

Danka, Janka a domáci maznáčik
Karin Zemanovičová, Borčice
4. ročník, ZŠ s MŠ Bolešov, Štúrova 276, 018 53 (okr. Ilava)
Mgr. Júlia Palčeková

Papierová zem
Michal Malíček
3. ročník,ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Patulová

Spravodajstvo televízie MARĎURIČ
Terezka Stanová
3. M, ZŠ Park Angelínum, Košice
Mgr. Monika Molnárová

Vnučka Janka záchranárka
Nikolaj Filkorn
ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
Mgr. Margita Kohútová

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Newsletter
Detská knižnica