Knižnice deťom

Naša činnosť / Semináre / Knižnice deťom

Pri príležitosti Roku čitateľskej gramotnosti pripravila mestská knižnica celoslovenský seminár pre knihovníkov, pedagógov a vychovávateľov. Prvým hosťom podujatia bol Miloslav Linc z Městské knihovny v Praze. Slovenskému publiku predstavil programy a aktivity, ktoré pripravujú pre detských čitateľov a rôzne zaujímavé projekty ako napr. minibibliobus Oskar, ktorý jazdí za deťmi aj tam, kde knižnice nie sú. Eliška Sadíleková z n.o. Osmijanko odprezentovala 13-ročný celoslovenský čitateľský projekt Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty! Súčasťou jej príspevku bol aj workshop zameraný na využitie prostriedkov tvorivej dramatiky v humornej poézii Tomáša Janovica. Seminár bol sprievodným podujatím 34. ročníka festivalu Dni detskej knihy.

Newsletter
Detská knižnica