Návštevníci knižnice a Piešťanského informačného centra si mohli v dňoch 15. - 31. januára 2019 pozrieť medzinárodnú výstavu s názvom Deti pre Lidice/Děti pro Lidice. Vystavené boli výtvarné diela detí zo súťaže, do ktorej sa zapojili materské školy, základné školy, základné umelecké školy, špeciálne školy, strediská voľného času detí a mládeže, domy detí, viacročné gymnázia a ostatné stredné školy, ale i jednotlivci.

Newsletter
Detská knižnica