Divadelný oriešok

Prostredníctvom výstavy Divadelný oriešok sme návštevníkom priblížili jednotlivé divadelné druhy (činohru, operu, balet, bábkové divadlo) a predstavili im všetky tajomstvá a čary divadla. Výstava, pripravená pri príležitosti Roka slovenského divadla 2020, bola koncipovaná ako maxislovník slov, ktoré sa v divadle používajú. Vychádzala z publikácie Slovník divadelných profesionalizmov autoriek Oľgy Orgoňovej, Aleny Bohunickej, Zdeny Pašuthovej a Barbory Krajč Zamiškovej, ktorú vydala VŠMU v Bratislave. Interaktívna expozícia pozostávala z veľkoplošných ilustrácií, z reálnych artefaktov, z originálov kresieb bábkarských scénografov a divadelných plagátov. Autorkou výtvarného konceptu bola Michaela Zajačková. Kurátorsky sa na nej podieľala Barbora Krajč Zamišková. Pod výtvarno-priestorové riešenie, technickú realizáciu a ilustrácie sa podpísali Michaela Zajačková, Juraj Žilinčár, Michaela Urbanová, Sara Bahulová. Výpožičky objektov, nákresov a plagátov pochádzali zo Slovenského centra dizajnu, z Bábkového divadla Žilina, od Barbory Šajgalíkovej, Kataríny Ilkovičovej, Matúša Lelovského a študentov KBT DF VŠMU. Výstava v priestoroch knižnice trvala od 17. augusta do 16. októbra 2020 ako súčasť XI. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe

K výstave boli realizované sprievodné podujatia: vernisáž, komentované prehliadky, workshopy a pripravený bol aj divadelný kvíz.

Newsletter
Detská knižnica