Jedno Slniečko za všetky hviezdy

V marci 1998 sme v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti bábkovým predstavením Danka a Janka v podaní herečky Nely Dušovej otvorili veselú narodeninovú výstavu najvýznamnejšieho detského časopisu Slniečko. Deti sa na výstave zoznámili s vyše 70-ročnou históriou najstaršieho detského literárneho časopisu na Slovensku, založeného v Martine roku 1927, pri zrode ktorého stáli také osobnosti ako Jozef Cíger Hronský a Jaroslav Vodrážka, autori slávnych detských rozprávok Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka. Návštevníci výstavy spoznali "rodičov" dobre známeho a deťmi obľúbeného "antihrdinu", babráka Jožka Mrkvičku, spisovateľku Máriu Ďuríčkovú a Miroslava Cipára, na besede sa stretli s autorom slniečkárskej vlastivedy, spisovateľom Vladimírom Ferkom a autorkou rubriky Deti v zelenom, milovníčkou prírody Martou Šurinovou, redakčným kolektívom Slniečka, s redaktorkou Ľubou Kepštovou a zúčastnili sa na korunovácii najčítanejšej detskej knihy v roku 1997. Tento vzácny titul udelili deti knihe Veverička Veronka, ktorej autormi sú spisovateľ Ján Uličiansky a maliar Peter Čisárik.

Newsletter
Detská knižnica