Miroslav Cipár – detská knižná ilustrácia

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / Miroslav Cipár – detská knižná ilustrácia

V dňoch 10. 4. - 20. 06. 2017  sa vo výstavných priestoroch knižnice uskutočnila výstava významného autora slovenskej ilustrácie a grafického dizajnu Miroslava Cipára. Návštevníkom ponúkla výber z bohatej ilustračnej tvorby jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarných umelcov. Na výstave mohli obdivovať originály ilustrácií zo známych detských kníh pre deti (Zlatá brána, Hrdinský zápisník, Ahoj, hádanka). Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu. Jej slávnostná vernisáž sa uskutočnila počas 34. ročníka festivalu Dni detskej knihy za účasti samotného majstra Cipára.

Newsletter
Detská knižnica