Škola hrou - kniha hrou

V dňoch 3. septembra – 30. septembra 2019 mohli návštevníci knižnice vidieť výstavu prác študentov odboru Propagačnej grafiky a Propagačného výtvarníctva Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Prostredníctvom knižných objektov, autorských kníh, ilustrácií a grafík im originálnym spôsobom ponúkla iný pohľad na knihu ako jedno z komunikačných médií. K výstave sme pripravili aj sprievodné podujatia vo forme tvorivých dielní pod vedením pedagogičky Pavly Šoltisovej a jej študentov.

Výstava bola sprievodným podujatím festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, realizovaného pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej spisovateľky, editorky a zberateľky ako súčasť projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica