AHA! HELE! SLOVENSKO-ČESKÝ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK ZÁKERNÝCH SLOV PRE DETI

Naša činnosť / Zahraničné aktivity knižnice / Česko - slovenská spolupráca / Spolupráca s Českým centrom / AHA! HELE! SLOVENSKO-ČESKÝ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK ZÁKERNÝCH SLOV PRE DETI

V roku 2012 sa v piešťanskej knižnici uskutočnil prvý ročník celoslovenskej konferencie ilustrátorov PIKTO 12. Jedným z jej sprievodných podujatí bola výstava slovenskej ilustrátorky a grafickej dizajnérky Márie Nerádovej. Autorka prostredníctvom veselých ilustrácií priblížila deťom najrozdielnejšie slovenské a české výrazy. Tento ojedinelý projekt vznikol rozšírením autorkinej pôvodne študentskej práce do knihy, ktorá bola ocenená v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2010. Doplnkom výstavy boli pracovné listy pre školákov a veľkoformátové maľovanky na stenu, ktoré deťom umožnili ďalšiu interaktívnu prácu s jej obsahom. Ako sprievodné podujatia k výstave sme pripravili aj informačné hodiny a tvorivé dielne so zameraním na jednotlivé tematické okruhy výstavy (napr. rastliny, jedlo,...). Výstavy a jej sprievodných podujatí sa zúčastnilo 2684 účastníkov.

Newsletter
Detská knižnica