Česká osudová data / 1945, 1968, 1969, 1989

Vďaka spolupráci s Českým centrom Bratislava v decembri 2015 do Piešťanského informačného centra zavítala putovná výstava fotografií, ktorá dokumentovala významné historické medzníky a prelomové okamihy novodobých českých dejín. Súbor 60 fotografií dvadsiatich popredných českých fotografov ponúkol návštevníkom autentický pohľad na okamihy oslobodenia Prahy, inváziu sovietskych vojsk, manifestácie po sebaupálení Jana Palacha a udalosti Nežnej revolúcie.

Newsletter
Detská knižnica