Československá státnost/1918

V roku 2018 sme si pripomenuli 100. rokov vzniku Československej republiky aj niekoľkými výstavami. jednou z nich bol interaktívny digitálny výstavný projekt Československá státnost/1918. Ten ponúkol zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v dobe vzniku Československej republiky jazykom 21. storočia. Výstava pripomenula zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Návštevníkom výstava priblížila dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu, popísala obyvateľov, ich národnostné rozloženie a napokon aj kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov. Texty boli sprevádzané bohatým rôznorodým obrazovým materiálom.

Newsletter
Detská knižnica