Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Výstava fotografií pri príležitosti 20. výročia založenia Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové sa konala v Kursalone v Piešťanoch v marci 2012. Vernisáž výstavy bola spojená s vystúpením šansoniérky Sylvie Krobovej a Jiřího Bilbo Reidingera.