16. 9. – 20. 10. 2014

Interaktívna putovná výstava venovaná známemu českému výtvarníkovi, ilustrátorovi a animátorovi, autorovi známych postavičiek rozprávkového Večerníčka, či zbojníckej rodiny Rumcajsa, Manky a Cipíska. Cieľom výstavy je oživiť ilustrácie a animácie Radka Pilařa a zábavnou formou ich priblížiť dnešnému detskému divákovi.

Výstava obsahuje viaceré herné prvky, akými sú magnetická stena, papierový les – bludisko, otočné ilustrácie, pohyblivé postavičky, preklápacie knižky či jednoduché animácie pomocou praxinoskopu. Aj najmenšie deti sa stávajú spolutvorcami výstavy tým, že môžu doplniť vytvorený les o koláže či papierovo – látkové vtáčiky a stromčeky vyrobené na sprievodných workshopoch. Mestská knižnica pripravila komentované prehliadky výstavy ako aj sériu sprievodných podujatí, zameraných na prezentáciu diela Radka Pilařa a tvorivé rozvíjanie jeho výtvarného odkazu.

Výstavu sme pripravili v spolupráci s Českým centrom v Bratislave a Galériou umení pre deti v Prahe. 

Newsletter
Detská knižnica