Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Výstava Jindřicha Štreita

Vo februári 2013 sa v mestskej knižnici vďaka spolupráci s CzechTourism Slovensko a Českým centrom v Bratislave uskutočnila výstava uznávaného českého fotografa Jindřicha Štreita s názvom Brána nádeje. Autor v nej sleduje rôzne cirkvi v behu času. Ukazuje meniacich sa ľudí, humorné i smutné okamihy a nezabúda pripomenúť ani to, ako sa komunistický režim choval nielen k ľuďom - k duchovným, ale tiež k cirkevným a historickým pamiatkam. Kolekcia jedinečných fotografií Jindřího Štreita je zároveň čiernobielou prehliadkou každodenných starostí obyčajných ľudí.