Mesto priateľské deťom

Mestská knižnica mesta Piešťany dlhodobo rozvíja spoluprácu v oblasti kultúry so svojím partnerským mestom Heinola. Jedným z nástrojov na podporu výmeny kultúrnych hodnôt je aj medzinárodná výtvarná súťaž Piešťany / Heinola očami detí, ktorú organizuje knižnica v spolupráci s Mestom Piešťany, Mestskou knižnicou Heinola a každé 2 roky. Jej cieľom je priblížiť verejnosti Piešťany a ich partnerské mesto z pohľadu detí, ktoré vo svojich prácach výtvarne stvárňujú prírodné zaujímavosti, kultúrne pamiatky či rôzne podujatia svojho mesta. Výsledkom súťaže je putovná výstava víťazných prác, ktoré sú zároveň použité ako podklad pre zhotovenie kalendára na nasledujúci rok.

2003

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

2005

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

2007

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

2009

Výtvarné práce žiakov z Piešťan a Heinoly

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov z Piešťan a Heinoly

2011

Výstava výtvarných prác žiakov z Piešťan a Heinoly

 

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ z Piešťan a Heinoly

2012

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

2013

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly

2014

Víťazné výtvarné práce detí z Piesťan a Heinoly


Newsletter
Detská knižnica