Spolupráca s českým mestom Luhačovice

Slnko – voda - zdravie

V marci 2016 poputovala do nášho partnerského kúpeľného mesta Luhačovice medzinárodná výstava karikatúr, ktorú sme pripravili pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch v roku 2013. V dňoch 4.3. - 12.4. 2016 mohli návštevníci Městského domu kultury Elektra vidieť práce 21 karikaturistov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska na tému charakterizujúcu práve naše mesto. Piešťany na výstave reprezentoval aj domáci karikaturista Bohuslav Pernecký.

Newsletter
Detská knižnica