O knižnici

O knižnici

Mestská knižnica mesta Piešťany už viac ako 95 rokov odomyká svoje brány všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní. Zo skromných začiatkov sa vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú, informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu. Ako jediná knižnica na Slovensku zriadila a od roku 2003 spravuje mestské informačné centrum – Piešťanské informačné centrum. Je Partnerskou knižnicou Kancelárie národnej rady Slovenskej republiky.

Svoje okná otvára dokorán pre všetkých... A predsa privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcich časoch, deťom tu je venovaná už niekoľko rokov primárna pozornosť. Veď krédo činnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany aj naďalej zostáva poučenie z minulosti, profesionalita v súčasnosti a perfekcionalizmus v budúcnosti.

Newsletter
Detská knižnica