Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Strategické materiály Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

O knižnici / Dokumenty na stiahnutie / Strategické materiály Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 1. Koncepcia starostlivosti o miestnu a regionálnu kultúry, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, Stratégia rozvoja osvetovej činnosti
  http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/tradicna-kultura-a-osveta/dokumenty-114.html
 2. Koncepcia ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách
  http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/dokumenty-d9.html
 3. Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
  http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/dokumenty-f1.html
 4. Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania
  príloha č.1 (pdf, 431 kB)
 5. Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky
  príloha č.2 (pdf, 241 kB)
 6. Aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky
  príloha č.3 (pdf, 344 kB)
 7. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte kultúry
  príloha č.4 (pdf, 48 kB)