Knižnica roka / Cena ministra kultúry SR

O knižnici / Ocenenia / Celoslovenské ocenenia / Knižnica roka / Cena ministra kultúry SR

Titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečení knižnično-informačných služieb a za posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia. Titul sa udeľuje v dvoch kategóriách: 1. regionálna knižnica, 2. obecná/mestská knižnica. Cieľom súťaže je každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu, ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšovanie profesionality výkonov a vytváranie tvorivého konkurenčného prostredia v knižniciach. Titul Knižnica roka bol po prvýkrát udelený za rok 2018. Za rok 2019 titul udelený nebol. V roku 2020 bol štatút ocenenia zmenený na Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky.

Knižnica roka 2018

Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov bola piešťanská knižnica ocenená titulom Knižnica roka 2018 v kategórii mestská/obecná knižnica. Stala sa tak historicky prvou knižnicou s týmto ocenením. Titul získala najmä vďaka jej úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu a ochrane univerzálneho knižničného fondu a uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín. Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica v roku 2018 pripravila až 718 podujatí, spomedzi ktorých boli najväčšie Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás a ďalšie.

Newsletter
Detská knižnica