Mestské ocenenia

  • Cena primátora

    Primátor mesta Piešťany každoročne udeľuje svoje ocenenie osobnostiam a subjektom, ktoré sa v minulom roku významne podieľali na zviditeľnení mesta, zaslúžili sa o jeho rozvoj a prispeli tak k šíreniu dobrého mena mesta a k jeho reprezentácii v zahraničí.
    Ocenenia sa udeľujú za výnimočné aktivity v troch oblastiach: sociálnej, kultúrnej (v kategóriách kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka) a environmentálnej.

Newsletter
Detská knižnica