Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Cena primátora

O knižnici / Ocenenia / Mestské ocenenia / Cena primátora

Primátor mesta Piešťany každoročne udeľuje svoje ocenenie osobnostiam a subjektom, ktoré sa v minulom roku významne podieľali na zviditeľnení mesta, zaslúžili sa o jeho rozvoj a prispeli tak k šíreniu dobrého mena mesta a k jeho reprezentácii v zahraničí.
Ocenenia sa udeľujú za výnimočné aktivity v troch oblastiach: sociálnej, kultúrnej (v kategóriách kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka) a environmentálnej.

Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany 1994

Mestská knižnica získala ocenenie za dlhodobý projekt Ja som dobrý remeselník, ktorý presiahol rámec  bežnej činnosti knižníc a bol koncepčne vypracovaný na vysokej  odbornej úrovni. Počas rovnomennej výstavy sa  okrem iných sprievodných akcií uskutočnili desiatky tvorivých dielní pod vedením výtvarníkov, remeselníkov a majstrov ľudovo umeleckej tvorby. Projekt podporil tvorivé myslenie, zručnosť detí a záujem o staré ľudové tradície.

Kultúrna osobnosť roka 1999

Riaditeľke mestskej knižnice Ing. Margite Galovej bola udelená Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrna osobnosť roka 1999 za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež a za vybudovanie Internetového strediska v mestskej knižnici, čím prispela k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany.

Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany  2001

Mestská knižnica opäť získala ocenenie za svoje kultúrne aktivity, tentokrát za realizáciu dvoch významných podujatí – Dni detskej knihy a prvý ročník festivalu detskej rozhlasovej hry Zázračný oriešok, ktoré svojou vysokou kultúrno-spoločenskou úrovňou prispeli k rozvoju mestskej kultúry a šíreniu dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.