Átrium

S výstavnou halou susedí vonkajšie átrium so stupňovitým schodiskom, kde popri okresných drevinách našla svoje miesto aj stála expozícia kovových plastík od dizajnéra Michal Staška s názvom Rodinka, Zvieratko a Kvet.

Newsletter
Detská knižnica