Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Regionálna a príručná knižnica

O knižnici / Priestory knižnice / Oddelenie pre dospelých / Regionálna a príručná knižnica

Súčasťou Oddelenia pre dospelých je aj príručná knižnica, ktorá čitateľom ponúka výberovú literatúru z jednotlivých vedných odborov - encyklopédie, monografie, slovníky, zbierky zákonov i mnohé vzácne publikácie. Samostatnú časť tohto oddelenia tvorí Regionálna príručka, ktorá obsahuje rozmanité dokumenty –publikácie, zborníky, brožúry a iné materiály o meste Piešťany a blízkom regióne. Všetky tieto písomné dokumenty poskytujú našim čitateľom poznatky o živote regiónu, jeho dejinách, kultúrnom a športovom dianí, prírodných zaujímavostiach i spoločenskom živote, približujú život a dielo významných regionálnych osobností. Čitateľom je k dispozícii aj fond regionálnych periodík - týždenníka Piešťanský týždeň, kultúrno-spoločenského štvrťročníka Revue Piešťany a časopisov. Fond príručnej knižnice a regionálnej príručky je pre návštevníkov knižnice sprístupnený formou prezenčných výpožičiek, prípadne absenčnej výpožičky na 24 hodín, ktorá je spoplatnená podľa cenníka služieb. Priestory príručnej knižnice zároveň poskytujú pokojné miesto na štúdium s možnosťou Wi-Fi pripojenia.

Návštevníci môžu zároveň obdivovať knižné ilustrácie vynikajúceho výtvarníka s piešťanskými koreňmi Bystríka Vanča, ktoré sú inštalované v tejto časti knižnice.