Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1

Zmluva WEB

VS Goethe Uni Bratislava a.s.

1.1.2014

2.1.2014

Zmluva

2

Zmluva komis

Osmijanko n.o.

20.2.2014

21.2.2014

Zmluva

3

Zmluva-prenájom majetku

VS Goethe Uni Bratislava a.s.

20.2.2014

21.2.2014

Zmluva

4

Zmluva-majetok do správy

CVČ Piešťany

12.3.2014

13.3.2014

Zmluva

5

Zmluva dotácia

ZVKS-34-2014

17.3.2014

18.3.2014

Zmluva

6

Zmluva

Mediatel s.r.o.

24.3.2014

25.3.2014

Zmluva

7

Zmluva rámcová

MaBaK

31.3.2014

1.4.2014

Zmluva

8

Zmluva

Dom umenia Piešťany

31.3.2014

1.4.2013

Zmluva

9

Zmluva-MK-429-2014-2.1

Ministerstvo kultúry SR

7.4.2014

8.4.2014

Zmluva

11

Center.sk

Rámcová zmluva

9.4.2014

10.4.2014

Zmluva

12

Zmluva komis

Agentúra DUNA

10.4.2014

11.4.2014

Zmluva

13

Zmluva-dodatok

Dom umenia Piešťany

23.4.2014

24.4.2014

Zmluva

14

Zmluva prenájom majetku

Obec Drahovce

24.4.2014

25.4.2014

Zmluva

15

Zmluva

České centrum v Bratislave

29.4.2014

30.4.2014

Zmluva

16

Zmluva-dodatok

Kios

30.4.2014

1.5.2014

Zmluva

17

Zmluva

Literárne informačné centrum

30.4.2014

1.5.2014

Zmluva

18

Dodatok ku komis zmluve 201404

Osmijanko

30.4.2014

1.5.2014

Zmluva

19

Zmluva MK-428-2014-2.5

Ministrerstvo kultúry SR

5.5.2014

6.52014

Zmluva 

20

Dohoda o spolupráci

Vysoká škola múzických umení

5.5.2014

6.5.2014

Zmluva

21

Dohoda o spolupráci

Bibiana

15.5.2014

16.5.2014

Zmluva

22

Zmluva komis

Romeofilms

2.6.2014

3.6.2014

Zmluva

23

Zmluva komis

Spolefekt

6.6.2014

7.6.2014

Zmluva

24

Zmluva o spolupráci

Spolefekt

6.6.2014

7.6.2014

Zmluva

25

Zmluva MK-4046/2014/6.1

Ministerstvo kultúry

11.6.2014

12.6.2014

Zmluva

26

Zmluva TTSK

Trnavský samosprávny kraj

16.6.2014

17.6.2014

Zmluva

27

Zmluva TTSK

Trnavský samosprávny kraj

16.6.2014

17.6.2014

Zmluva

28

Zmluva MK-2072/2014/4.5.6

Ministerstvo kultúry

30.6.2014

1.7.2014

Zmluva

29

Dohoda

ÚPSVaR Piešťany

4.7.2014

5.7.2014

Zmluva

30

Zmluva komis

DUNA s.r.o.

7.7.2014

8.7.2014

Zmluva

31

Zmluva komis

Spectator

7.7.2014

8.7.2014

Zmluva

32

Zmluva WEB

Art spektrum s.r.o.

22.9.2014

23.9.2014

Zmluva

33

Zmluva komis

Marián Bertoli

24.9.2014

25.9.2014

Zmluva

34

Zmluva

ESS Slovakai s.r.o.

24.9.2014

25.9.2014

Zmluva

35

Zmluva WEB

SL-Group s.r.o.

29.9.2014

30.9.2014

Zmluva

36

Zmluva-dodatky

T-Com

16.10.2014

17.102014

Zmluva

37

Zmluva o spolupráci

Český spolok v TT

17.10.2014

18.10.2014

Zmluva

38

Zmluva kúpna

EvitaStore

31.10.2014

1.11.2014

Zmluva

39

Dohoda ÚPSVaR

075/51/2014

28.11.2014

1.12.2014

Zmluva

40

Dodatok 1 ku zmluve

Coca-Cola

4.12.2014

5.12.2014

Zmluva

41

Zrušenie chránenej dielne

ÚPSVaR

8.12.2014

9.12.2014

Zmluva

42

Zmluva komis

Grape Agency

12.12.2014

13.12.2014

Zmluva

43

Zmluva

MAGNA ENERGIA a.s.

30.12.2014

31.12.2014

Zmluva