Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1/2017

zmluva

Grape Agency s.r.o.

16.1.2017

17.1.2017

zmluva

2/2017

zmluva

Služby mesta Piešťany

20.1.2017

21.1.2017

zmluva

3/2017

dohoda

ÚPSVaR Piešťany

8.2.2017

9.2.2017

dohoda

4/2017

zmluva

Katarína Tesařová - Školservis

15.2.2017

16.2.2017

zmluva

5/2017

zmluva

Jana zvonárová-JANPET partners

15.2.2017

16.2.2017

zmluva

6/2017

zmluva

MaBaK, spol. s r. o.

16.2.2017

17.2.2017

zmluva

7/2017

zmluva

Jana Zvonárová-JANPET partners

28.2.2017

1.3.2017

zmluva

8/2017

zmluva

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

10.3.2017

11.3.2017

zmluva

9/2017

zmluva

Český spolok v Trnavskom regióne

14.3.2017

15.3.2017

zmluva

10/2017

zmuva

Komisionárska zmluva TOPFEST, s.r.o.

29.3.2017

30.3.2017

zmluva

11/2017

zmluva

Nájomná zmluva ŠKOLSERVIS, s.r.o

30.3.2017

31.3.2017

zmluva

12/2017

zmluva

Zmluva o spolupráci Slovenské centrum dizajnu

3.4.2017

4.4.2017

zmluva

13/2017

zmluva

Zmluva o výpožičke Slovenské centrum dizajnu

3.4.2017

4.4.2017

zmluva

14/2017

zmluva

Dohoda o spolupráci Komunitné centrum

4.4.2017

5.4.2017

zmluva

15/2017

zmluva

Zmluva o spolupráci Umelecký súbor LÚČNICA

4.4.2017

5.4.2017

zmluva

16/2017

zmluva 

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

4.4.2017

5.4.2017

zmluva

17/2017

zmluva

Komisionárska zmluva DOBRETA, o. z.

6.4.2017

7.4.2017

zmluva

18/2017

dohoda

Dohoda o spolupráci BIBIANA

10.4.2017

11.4.2017

dohoda

19/2017

zmluva

Zmluva o spolupráci Literárne informačné centrum

12.4.2017

13.4.2017

zmluva

20/2017

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Mesto Piešťany

26.4.2017

27.4.2017

zmluva

21/2017

zmluva

dodatok k dohode o poskytovaní doménových a webhostingových služieb

3.5.2017

4.5.2017

zmluva

22/2017

zmluva

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

3.5.2017

4.5.2017

zmluva

23/2017

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

5.5.2017

6.5.2017

zmluva

24/2017

zmluva

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj

18.5.2017

19.5.2017

zmluva

25/2017

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR

29.5.2017

30.5.2017

zmluva

26/2017

zmluva

Komisionárska zmluva Juraj Mravec

2.6.2017

3.6.2017

zmluva

27/2017

dodatok

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Slovenské centrum dizajnu

13.6.2017

14.6.2017

dodatok

28/2017

zmluva

Komisionárska zmluva 201705 TOPFEST

13.6.2017

14.6.2017

zmluva

29/2017

zmluva

Komisionárska zmluva 201706 TOPFEST

13.6.2017

14.6.2017

zmluva

30/2017

zmluva

Komisionárska zmluva 201707 TOPFEST

13.6.2017

14.6.2017

zmluva

31/2017

zmluva

Komisionárska zmluva 201708 TOPFEST

13.6.2017

14.6.2017

zmluva

32/2017

zmluva

Fond na podporu umenia

3.7.2017

4.7.2017

zmluva

33/2017

zmluva

Fond na podporu umenia

24.7.2017

25.7.2017

zmluva

34/2017

zmluva

Fond na podporu umenia

24.7.2017

25.7.2017

zmluva

35/2017

dohoda

Komunitné centrum

9.8.2017

10.8.2017

dohoda

36/2017

zmluva

Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka

11.8.2017

12.8.2017

zmluva

37/2017

zmluva

Fond na podporu umenia

6.9.2017

7.9.2017

zmluva

38/2017

zmluva

Zmluva o dielo TENET - PRAKTIK

6.9.2017

7.9.2017

zmluva

39/2017

dohoda

Dohoda o komisionálnom predaji Hlávková

6.9.2017

7.9.2017

dohoda

40/2017

zmluva

Fond na podporu umenia

25.9.2017

26.9.2017

zmluva

41/2017

zmluva

Komisionárska zmluva Matej Pisca

27.9.2017

28.9.2017

zmluva

42/2017

zmluva

Zmluva XtraNet Piešťany

27.9.2017

28.9.2017

zmluva

43/2017

zmluva

Zmluva XtraNet Piešťany

27.9.2017

28.9.2017

zmluva

44/2017

zmluva

Zmluva o spolupráci Umelecký súbor LÚČNICA

10.10.2017

11.10.2017

zmluva

45/2017

zmluva 

Divadlo Špílberg Brno

16.10.2017

17.10.2017

zmluva

46/2017

dohoda

Dohoda ÚPSVR

3.11.2017

4.11.2017

dohoda

47/2017

zmluva

Komisionárska zmluva Pukša

6.12.2017

7.12.2017

zmluva

48/2017

zmluva

Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.

19.12.2017

20.12.2017

zmluva

49/2017

zmluva

Zmluva o dodávke plynu MAGNA ENERGIA a.s.

19.12.2017

20.12.2017

zmluva