Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1/2018

zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov Český spolok

8.1.2018

9.1.2018

zmluva

2/2018

zmluva

Zmluva o spolupráci Literárne informačné centrum

11.1.2018

12.1.2018

zmluva

3/2018

dohoda

Služby mesta Piešťany

17.1.2018

18.1.2018

dohoda

4/2018

zmluva

Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel

24.1.2018

25.1.2018

zmluva

5/2018

dodatok

Fond na podporu umenia

9.2.2018

10.2.2018

dodatok

6/2018

zmluva

Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia VŠMU

16.2.2018

17.2.2018

zmluva

7/2018

dohoda

Dohoda o spolupráci Bibiana

23.2.2018

24.2.2018

dohoda

8/2018

zmluva

Fond na podporu umenia

27.2.2018

28.2.2018

zmluva

9/2018

zmluva

Rámcová zmluva MaBaK

27.2.2018

28.2.2018

zmluva

10/2018

zmluva

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

28.2.2018

1.3.2018

zmluva

11/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Mesto Piešťany

22.3.2018

23.3.2018

zmluva

12/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Mesto Piešťany

20.4.2018

21.4.2018

zmluva

13/2018

zmluva

Zmluva o spolupráci Umelecký súbor Lúčnica

27.4.2018

28.4.2018

zmluva

14/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia

2.5.2018

3.5.2018

zmluva

15/2018

dohoda

Dohoda o spolupráci Komunitné centrum

3.5.2018

4.5.2018

dohoda

16/2018

zmluva

Zmluva č. 130718006 o záštite a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj

16.5.2018

17.5.2018

zmluva

17/2018

zmluva

Zmluva o obstaraní predaja veci Petra Fačkovcová

16.5.2018

17.5.2018

zmluva

18/2018

dodatok

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.

17.5.2018

18.5.2018

dodatok

19/2018

dodatok

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom a.s.

17.5.2018

18.5.2018

dodatok

20/2018

dodatok

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom a.s.

17.5.2018

18.5.2018

dodatok

21/2018

dodatok

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom a.s.

17.5.2018

18.5.2018

dodatok

22/2018

dohoda

Dohoda o spolupráci medzi Knižnicou pre mládež mesta Košice a Mestskou knižnicou mesta Piešťany

28.5.2018

29.5.2018

dohoda

23/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 č. MK-16/2018/2.1

28.5.2018

29.5.2018

zmluva

24/2018

zmluva

Fond na podporu umenia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01963

28.5.2018

29.5.2018

zmluva

25/2018

zmluva

Komisionárska zmluva Alexander Urminský

4.6.2018

5.6.2018

zmluva

26/2018

zmluva

Komisionárska zmluva Vydavateľstvo SLOVART s.r.o.

5.6.2018

6.6.2018

zmluva

27/2018

zmluva

Komisionárska zmluva Vydavateľstvo TRIO Publishing s.r.o.

7.6.2018

8.6.2018

zmluva

28/2018

zmluva

Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08513/001 SOZA

12.6.2018

13.6.2018

zmluva

29/2018

zmluva 

Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08513/003 SOZA

12.6.2018

13.6.2018

zmluva

30/2018

zmluva

Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08513/004 SOZA

12.6.2018

13.6.2018

zmluva

31/2018

zmluva

Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08513/002 SOZA

20.6.2018

21.6.2018

zmluva

32/2018

dodatok

Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP/18/08513/002 SOZA

20.6.2018

21.6.2018

dodatok

33/2018

zmluva

Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08513/005 SOZA

20.6.2018

21.6.2018

zmluva

34/2018

zmluva

Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/08513/006 SOZA

20.6.2018

21.6.2018

zmluva

35/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-155-03010 Fond na podporu umenia

22.6.2018

23.6.2018

zmluva

36/2018

zmluva

Zmluva o spolupráci č. ZM1004246 RTVS

22.6.2018

23.6.2018

zmluva

37/2018

dodatok

Dodatok k Dohode o spolupráci Bibiana

27.6.2018

28.6.2018

dodatok

38/2018

zmluva

Zmluva č. 016-4-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj

9.7.2018

10.7.2018

zmluva

39/2018

zmluva

Zmluva o poverení sprostredkovateľa Kios a.s.

26.7.2018

27.7.2018

zmluva

40/2018

zmluva

Kúpna zmluva o prevode hnuteľných vecí Mestské kultúrne centrum Hlohovec

17.8.2018

18.8.2018

zmluva

41/2018

zmluva

Komisionárska zmluva Marenčin PT, s.r.o.

13.8.2018

14.8.2018

zmluva

42/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-212-00046 Fond na podporu kultúry národnostných menšín

30.8.2018

31.8.2018

zmluva

43/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04601 Fond na podporu umenia

30.8.2018

31.8.2018

zmluva

44/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-214-00036 Fond na podporu kultúry národnostných menšín

30.8.2018

31.8.2018

zmluva

45/2018

zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Ivan Kolka

5.9.2018

6.9.2018

zmluva

46/2018

zmluva

Komisionárska zmluva Grape Agency s.r.o.

10.9.2018

11.9.2018

zmluva

47/2018

zmluva

Zmluva o zájazdovom vystúpení Divadlo Radost

27.9.2018

28.9.2018

zmluva

48/2018

zmluva

Zmluva o zájazdovom vystúpení Divadlo Radost

27.9.2018

28.9.2018

zmluva

49/2018

dohoda

Dohoda č. 18/06/010/4 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

1.10.2018

2.10.2018

dohoda

50/2018

zmluva

Komisionárska zmluva HELP 4 EVENTS, s.r.o.

8.10.2018

9.10.2018

zmluva

51/2018

zmluva

Zmluva o spolupráci Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

25.10.2018

26.10.2018

zmluva

52/2018

dodatok

Dohoda o poskytovaní doménových a webhostingový služieb KIOS a.s.

19.11.2018

20.11.2018

dodatok

53/2018

zmluva

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Umelecký súbor Lúčnica

7.12.2018

8.12.2018

zmluva

54/2018

zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpoču MK SR na rok 2018 č. : MK-4346/2018/2.1

7.12.2018

8.12.2018

zmluva

55/2018

zmluva

Smlouva o partnerství České centrum v Bratislavě

11.12.2018

12.12.2018

zmluva

56/2018

zmluva

Komisionárska zmluva Pukša Ľubomír

13.12.2018

14.12.2018

zmluva

57/2018

dodatok

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01963 Fond na podporu umenia

19.12.2018

20.12.2018

dodatok

58/2018

zmluva

Zmluva o dodávke elektriny č. 7830/2018 MAGNA ENERGIA a.s.

28.12.2018

29.12.2018

zmluva

59/2018

zmluva

Zmluva o dodávke plynu č. P3242/2018 MAGNA ENERGIA a.s.

28.12.2018

29.12.2018

zmluva

60/2018

zmluva

Rámcová nájomná zmluva ČESMAD SLOVAKIA

28.12.2018

29.12.2019

zmluva

Newsletter
Detská knižnica