Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1/2020

Zmluva o uskutočnení prác

Stavebná spoločnosť Raving a.s.

9.1.2020

10.1.2020

zmluva

2/2020

Zmluva o uverejnení inzercie

MEDIATEL spol. s r.o.

9.1.2020

10.1.2020

zmluva

3/2020

Rámcová zmluva

MaBaK spol. s r.o.

20.1.2020

21.1.2020

zmluva

4/2020

Zmluva o výpožičke

Služby mesta Piešťany

28.1.2020

29.1.2020

zmluva

5/2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

HOUR, spol. s r.o.

3.2.2020

4.2.2020

dodatok

6/2020

Zmluva o spolupráci

Galantská knižnica

25.2.2020

26.2.2020

zmluva

7/2020

Zmluva o spolupráci

BONA FIDE

26.2.2020

27.2.2020

zmluva

8/2020

Zmluva o spolupráci

Zemplínska knižnica G. Zvonického

4.3.2020

5.3.2020

zmluva

10/2020

Zmluva o spolupráci

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

12.3.2020

13.3.2020

zmluva

11/2020

Zmluva o sponzorskom dare

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

16.3.2020

17.3.2020

zmluva

12/2020

Zmluva o spolupráci

Knižnica pre mládež mesta Košice

31.3.2020

1.4.2020

zmluva

13/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01895

Fond na podporu umenia

24.4.2020

25.4.2020

zmluva

14/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-157-00123

Fond na podporu umenia

1.6.2020

2.6.2020

zmluva

15/2020

Zmluva č. 78-PRcov/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Trnavský samosprávny kraj

18.6.2020

19.6.2020

zmluva

16/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-511-04820

Fond na podporu umenia

25.6.2020

26.6.2020

dodatok

17/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01895

Fond na podporu umenia

25.6.2020

26.6.2020

dodatok

18/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-158-02739

Fond na podporu umenia

14.7.2020

15.7.2020

zmluva

19/2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko a.s.

14.7.2020

15.7.2020

dodatok

20/2020

Dohoda o  ukončení Zmluvy o bezodplatnom užívaní č. 1840705

Mesto Piešťany

15.7.2020

16.7.2020

dohoda

21/2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o bezodplatnom užívaní č. 0840903

Mesto Piešťany

15.7.2020

16.7.2020

dohoda

22/2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o bezodplatnom užívaní č. 2760618

Mesto Piešťany

15.7.2020

16.7.2020

dohoda

23/2020

Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia

REZORT Piešťany

27.7.2020

28.7.2020

zmluva

24/2020

Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia

REZORT Piešťany

27.7.2020

28.7.2020

zmluva

25/2020

Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia

REZORT Piešťany

27.7.2020

28.7.2020

zmluva

26/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01824

Fond na podporu umenia

28.7.2020

29.7.2020

zmluva

27/2020

Komisionárska zmluva

Grape Agency s.r.o.

30.7.2020

31.7.2020

zmluva

28/2020

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve

Grape Agency s.r.o.

30.7.2020

31.7.2020

dodatok

29/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-212-00755

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

10.8.2020

11.8.2020

zmluva

30/2020

Komisionárska zmluva

OZ BRAK

17.8.2020

18.8.2020

zmluva

31/2020

Dohoda o spolupráci

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

7.9.2020

8.9.2020

dohoda

32/2020

Zmluva o spolupráci

Umelecký súbor Lúčnica

14.9.2020

15.9.2020

zmluva

33/2020

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2020

Divadlo Jána Palárika v Trnave

28.9.2020

29.9.2020

zmluva

34/2020

Zmluva o spolupráci pri organizovaní XI. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase-rozhlas v knihe

Literárne informačné centrum

29.9.2020

30.9.2020

zmluva

35/2020

Komisionárska zmluva

Literárne informačné centrum

30.9.2020

1.10.2020

zmluva

36/2020

Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/08513/002

SOZA

2.10.2020

3.10.2020

zmluva

37/2020

Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/08513/001

SOZA

7.10.2020

8.10.2020

zmluva

38/2020

Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/08513/004

SOZA

8.10.2020

9.10.2020

zmluva

39/2020

Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/08513/005

SOZA

12.10.2020

13.10.2020

zmluva

40/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01824

Fond na podporu umenia

13.10.2020

14.10.2020

dodatok

41/2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01824

Fond na podporu umenia

13.10.2020

14.10.2020

dodatok

42/2020

Zmluva o spolupráci č. ZM1006157

Rozhlas a televízia Slovenska

20.10.2020

21.10.2020

zmluva

43/2020

Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy

Divadelný ústav

20.10.2020

21.10.2020

zmluva

44/2020

Zmluva o spolupráci

Komunitné centrum

26.10.2020

27.10.2020

zmluva

45/2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. MK-4673/2020-423

Ministerstvo kultúry SR

26.10.2020

27.10.2020

zmluva

46/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-157-00123

Fond na podporu umenia

3.11.2020

4.11.2020

dodatok

47/2020

Komisionárska zmluva

Rezort Piešťany

11.11.2020

12.11.2020

zmluva

48/2020

Zmluva o spolupráci pri realizácii výstav

Divadelný ústav

2.11.2020

3.11.2020

zmluva

49/2020

Zmluva o uskutočnenie prác

Stavebná spoločnosť Raving, a.s.

2.12.2020

3.12.2020

zmluva

50/2020

Zmluva o výpožičke umeleckých diel

TOTO! kultúrne ihrisko, o.z.

28.12.2020

29.12.2020

zmluva

51/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-212-00755

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

28.12.2020

29.12.2020

dodatok

52/2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo:20K226601

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

28.12.2020

29.12.2020

zmluva