Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1/2021

Zmluva o komisionálnom predaji

Archimera o.z.

13.1.2021

14.1.2021

zmluva

2/2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01824

Fond na podporu umenia

18.1.2021

19.1.2021

dodatok

3/2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01895

Fond na podporu umenia

22.1.2021

23.1.2021

dodatok

Newsletter
Detská knižnica