Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Identifikácia verejného obstrávateľa

O knižnici / Transparentná knižnica / Verejné obstarávanie / Profil verejného obstarávateľa

Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19
921 01 Piešťany

zastúpená: Ing. Margitou Galovou

IČO: 00 182 885
DIČ: 2020530809