Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Oznamy / Zázračné divadlo
VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Do knižnice nám prišlo veľa krásnych obrázkov z celého Slovenska aj Čiech. Zapojili sa základné a umelecké školy aj školské kluby. Porota zložená z trojice významných slovenských ilustrátorov - Martiny Matlovičovej, Simony Čechovej a Bystríka Vanča, mala čo robiť, aby všetky práce vyhodnotila a nakoniec vybrala víťazov. Autorov ocenených prác pozveme na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční v decembri 2020, pravdepodobne okolo 10. decembra.

 

 

1. Kategória - ZUŠ
1.miesto
2.miesto
3.miesto

1.miesto /

ZUŠ, Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica 966 81

Meno žiaka: Frederika Oslancová, "Pipi Dlhá Pančucha", "Kôň"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Simona Dúchajová, "Pipi Dlhá Pančucha" "Tommi"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Matúš Martinec, "Pipi Dlhá Pančucha" "Zlodej"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Viktória Šurjanska, "Pipi Dlhá Pančucha" "Annika"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Matúš Martinec, "Pipi Dlhá Pančucha" "Zlodej"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Eliška Kotrusová, "Pipi Dlhá Pančucha" "Námorník alebo Černošský kráľ"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Sofia Pavková "Pipi Dlhá Pančucha" "Pipi"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Lea Valigurská, "Pipi Dlhá Pančucha" "Pán Nilsson"
Pedagóg: Akad. mal. Zuzana Komendová

Meno žiaka: Sára Dzurová, "Slečna z bálu"
Pedagóg: Mgr. Katarína Bobišová

Meno žiaka: Pavel Zeman "Strapáčik"
Pedagóg: Mgr. Katarína Bobišová

Meno žiaka: Benjamín Môc "Strašidelná"
Pedagóg: Mgr. Katarína Bobišová

2.miesto /

SZUŠ, Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá 914 01

Meno žiaka: Alžbeta Habániková
Pedagóg: Miriam Mikušecová

3.miesto /

SZUŠ, Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá 914 01

Meno žiaka: Ema Martinková
Pedagóg: Miriam Mikušecová


2. Kategória - ZŠ, špeciálne školy, školské kluby

1.miesto

2.miesto
3.miesto

1.miesto /

ZŠ a MŠ, Sedliská 93, Sedliská 094 09

Meno žiaka: Liliana Kováčová, „Ako psíček a mačička piekli tortu“
Pedagóg: Mgr. Andrea Hudacká

2.miesto /

ZŠ Huncovce, Školská 212/19, Huncovce 059 92

Meno žiaka:  Eva Karolová, Kristína Čurejová, Mária Polhošová, Sabína Oračková a Daniela Polhošová - kolektívna práca 5.C. - špeciálna trieda, žiaci s MP
Pedagóg: Ing. Eva Demková

3.miesto /

ZŠ a MŠ Sedliská, 93 Sedliská 094 09

Meno žiaka: Kiara Ferková, „ Ako psíček a mačička piekli tortu“
Pedagóg: Mgr. Andrea Hudacká


Cena Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA

SZUŠ Jána Braneckého 130/5,
Trenčianska Teplá 914 01

Meno žiaka: Nataša Betáková
Pedagóg: Miriam Mikušecová, DiS


Cena vydavateľstva Slovart
ZUŠ - MAI, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo

Meno žiaka: Tímea Kovačičová, „Pinocchio“
Pedagóg: Mgr. Melinda Záležáková

ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava Rusovce

Meno žiaka: Adam Horváth
Pedagóg: Ing. Mgr. Eleonóra Sabelová


Cena vydavateľstva BUVIK
Spojená škola Mierová – ZUŠ, Mierová 134, 059 21 Svit

Meno žiaka: Paula Matušeková
Pedagóg: Mgr. Magdaléna Pemčáková

ZŠ Huncovce, Školská 212/19, 059 92 Huncovce

Meno žiaka: Barborka Mišalková, Sofia Polhošová - skupinová práca
Pedagóg: Mgr. Stanislava Žembová


Cena vydavateľstva Trio Publishing
SZUŠ Jana Braneckého 130/5,
Trenčianska Teplá 914 01

Meno žiaka: Melánia Mutalová
Pedagóg: Miriam Mikušecová, DiS


Cena Vydavateľstva Matice slovenskej
ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice

Meno žiaka: Alžbeta Klimentová „Dráma na javisku“
Pedagóg: Mgr. Janka Homzová


Cena časopisu Slniečko

CZUŠ sv. Mikuláša, Duklianska16, 080 01 Prešov

Meno žiaka: Lukáš Pipka
Pedagóg: Peter Sedlák


Cena Městské knihovny v Praze

ZŠ Nižná Myšľa, Hlavná 346, 044 15 Nižná Myšľa

Meno žiaka: Katarína Janová „Danka a Janka“
Pedagóg: Mgr. Veronika Fedorová


Cena Mestskej knižnice mesta Piešťany

SZUŠ Jána Braneckého 130/5,
Trenčianska Teplá 914 01

Meno žiaka: Ema Sklenárová
Pedagóg: Miriam Mikušecová, DiS


Cena Geniuso hovoriace knihy
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica 966 81

Meno žiaka: Benjamín Môc „Akčný večer“
Pedagóg: Mgr. Katarína Bobišová


Cena vydavateľstva Perfekt

SZUŠ Jána Braneckého 130/5,
Trenčianska Teplá 914 01

Meno žiaka: Alžbeta Malá
Pedagóg: Miriam Mikušecová, DiS


Cena vydavateľstva Albatros

ZŠ a MŠ M.R. Štefánika, Grösslingova 48, 811 09 Bratislava

Meno žiaka: Juraj Mišák
Pedagóg: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.


Cena RTVS

Spojená škola, Školská 370/19,
Nitrianske Pravno 972 13

Meno žiaka: Miriam Polevková, Kristína Barošová, Andrej Cebák, Lilian Richterová, Hana Gulejová, Daniela Dubcová, Emma Perinová, Richard Grešner, Sarah Kotonská, Šimon Bielik, Nela Čavojská, Jakub Wáclaviak, Samuel Kojnok
Pedagóg: Mgr. Eva Gašparová


PODMIENKY SÚŤAŽE

Medzinárodná výtvarná súťaž pre žiakov 1.-5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020. Téma výtvarnej súťaže:Namaľujte alebo ináč stvárnite váš zážitok z divadelného predstavenia ľubovoľnou technikou vo formáte A3. Môže to byť rozprávka, animovaný film, alebo bábkové predstavenie, ktoré ste videli možno v bábkovom divadle, v knižnici alebo si ho zahráte vy v škole, len tak, pre radosť.Stačí si na ruku natiahnuť rukavičku, stať si pred deti a tajomne začať: Stratil dedko rukavičku... alebo Ako psíček a mačička piekli tortu...

Tešíme sa na vaše obrázky.

Súťažné kategórie sú nasledovné:
1. kategória: žiaci ZUŠ
2. kategória: žiaci základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov.

Jeden žiak alebo kolektív môže poslať do súťaže iba jeden obrázok, malú plastiku alebo plagát. Ak maľujete stierateľným materiálom, treba obrázok zafixovať, aby sa neznehodnotil. Obrázky neprelamujte, na zadnej strane riadne označte a uveďte súťažnú kategóriu. Ak do súťaže prihlasujete kolektívne dielko, uveďte údaje o Vašom pedagógovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, názov a adresu školského zariadenia. Ak žiak súťaží ako jednotlivec, tak okrem údajov o pedagógovi uveďte aj meno, priezvisko a vek žiaka.Spolu so súťažným dielkom nám prosím nezabudnite doručiť podpísané súhlasy so spracúvaním osobných údajov pedagóga a tiež zákonného zástupcu žiaka, v prípade že žiak súťaží ako jednotlivec. Uzávierka súťaže: 30. október 2020

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník.

Newsletter
Detská knižnica