Pamiatky Piešťan a okolia

Región a odkazy / Pamiatky Piešťan a okolia
Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Židovský cintorín na Jánošíkovej ulici je starším z dvoch židovských pohrebísk v Piešťanoch. Na zostatkovej oplotenej...
  Ďakovný Trojičný stĺp s nápisom, práca ľudového umelca datovaná rokom 1883.
  Ako Krakovany tak aj Stráže sa uvádzajú v Zoborskej listine z roku 1113 ako Villa Spectaculi, t. j. dedina strážcov....
  Tento komplex vznikol na konci 20. rokov 20. storočia - medzi rokmi 1927 - 1930 podľa projektov S. Brescianiho (Dr....
  Zo známej Zoborskej listiny poznáme iba názov potoka Sipco (1113). Obec sa prvý krát spomína až v roku 1349 od menom...
  Okrem iných pamätihodností ako je románsko - gotický kostolík, šikmá veža zvonice, židovská synagóga je možné vo...
  Podhorská obec pod Malými Karpatami ležiaca v severnej časti Trnavskej sprašovej tabule. Prvý krát sa spomína v roku...
  Jeho zrúcaniny ležia na západnom úpätí Považského Inovca v chotári obce Hrádok juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom....
  Zrúcaniny Topoľčianskeho hradu, ktorého najstaršie časti sú datované do druhej polovice 13. storočia sa dodnes vypínajú...
  Územný plán vyhotovili architekti F. Wimmer a A. Szönyi, jednotlivé rodinné domy prokektovali okrem nivh ešte J....
  Najstaršia písomná zmienka o Trebaticiach je z rokov 1108 – 1109 v listine zoborského opátstva z roku 1113.Od svojho...
  Priamo nad mestom, na strmej skale, sa už niekoľko storočí týči rozľahlý Trenčiansky hrad. Známy nápis na hradnej skale...
  Keď roku 1959 zbúrali zástavbu západnej strany Winterovej ulice v úseku od nárožného domu Vilček po Kalinčiakovu ulicu,...
  Určite sa oplatí navštíviť Trnavu slobodné kráľovské mesto na Slovensku (1238). Po ničivom požiari z prelomu 13. a 14....
  Prvá písomná zmienka o radnici pochádza z roku 1413. Je to zápis v účtovnej knihe mesta. Prvý dokument, ktorý radnicu s...
  Zmienky o židovskej komunite v Trnave nachádzame od roku 1340. V roku 1494 tu boli Židia obvinení z rituálnej vraždy a...
  Pomerne zachovaná zrúcanina na zalesnenom bralnom kopci (591 m) Strážovských vrchov, v katastri obce Uhrovské Podhradie...
  Archeologický výskum odkryl na temene Kostolca asi polhektárový lichobežníkový priestor, ktorý chránil príkry skalný...
  Obec leží v Trnavskom kraji, pri starej ceste z Trnavy do Nového Mesta nad Váhom. Prvé osídlenie sa datuje do roku 2000...
  Pôvodne penzión, neskôr sídlo Riaditeľstva piešťanskej nemocnice a transfúzna stanica, v súčasnosti sídlo ordinácií...
  Medzivojnový, vo výraze zvrchovane moderný penzión s miestnosťami pre ubytovanie klientov, s lekárskym pracoviskom i...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Záznamy 148168 z celkového počtu 178
Newsletter
Detská knižnica