Kultúra v Piešťanoch

Región a odkazy / Piešťany a okolie / Kultúra v Piešťanoch

Mesto Piešťany každoročne priláka stovky návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za rekreáciou a oddychom. To, čo robí toto mesto atraktívnym, však nie je len jeho poloha, príjemné podnebie, nádherné parky, ale aj bohatý kultúrny a spoločenský život, ktorý dotvára charakter kúpeľného mesta. Počas celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Konajú sa tu hudobné festivaly, filmové prehliadky, súťaže rozhlasových hier, v posledných rokoch je čoraz bohatšia ponuka koncertov či výstav výtvarného umenia. Počas letnej sezóny ožívajú terasy, hudobné pavilóny i pešia zóna hudbou a tancom rôznych žánrov, pouličnými divadlami, výstavami, ukážkami ľudových remesiel a kultúry. Okrem kultúrnych podujatí v meste je možné navštíviť aj rôzne atrakcie a zaujímavé miesta v jeho okolí. 

Kultúrne inštitúcie a organizácie na území mesta:

Balneologické múzeum, Piešťany

Balneologické múzeum v Piešťanoch sa špecializuje na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj na históriu regiónu Piešťan. Jeho súčasťou je aj historická expozícia vo Vile Dr. Lisku a Pamätná izba Ivana Krasku. Okrem stálych expozícií realizuje Balneologické múzeum i rozsiahlu výstavnú a vydavateľskú činnosť. V roku 2010 bola sprístupnená nová archeologická expozícia v hlavnej budove múzea.

Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany

Dom umenia je dejiskom koncertného života, ale aj ďalších rozmanitých kultúrno-spoločenských aktivít: divadla, filmu, televíznych show, kongresov, výstav a pod. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí Piešťanské randezvous a Piešťanský festival.

Kursalon – Kúpeľná dvorana

Historická budova s terasou v mestskom parku, kde sa odohráva množstvo kultúrno-spoločenských podujatí – koncerty, tanečné večery, výstavy, divadelné predstavenia a pod. Veľká sála je zdobená štyrmi veľkoformátovými reprodukciami historických fotografií zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch, realizovanými fotografom Fedorom Nemcom. Kursalon zároveň funguje ako miesto stretnutí Piešťanského fotoklubu, ktorý už niekoľko rokov organizuje podujatie Park foto Piešťany. Súčasťou priestorov Kursalonu sa stala aj Art Jazz Gallery, pôvodne sídliaca na pešej zóne.

Mestská knižnica mesta Piešťany

Okrem základných knižničných, informačných a výpožičných služieb pôsobí ako komunitné centrum - organizuje množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu (besedy, prednášky, semináre, výstavy, tvorivé dielne, divadelné predstavenia...). Je známa svojimi projektovými programami, ktoré sú orientované na podporu čítania detí a mládeže i celoživotného vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie projekty Mestskej knižnice patrí Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, Túlavá knižnica a Piešťany v pohybe.

Piešťanské informačné centrum

Stredisko mestskej knižnice, ktoré poskytuje obyvateľom i návštevníkom mesta okrem širokého spektra informačných služieb aj možnosť kultúrneho zážitku v podobe rôznych podujatí - besied s cestovateľmi, prezentácií kníh, výstav a pod.

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Kultúrna inštitúcia, ktorej poslaním je organizovanie kultúrno-výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanské hody, Piešťanské Vianoce a iné.

Kultúrne a spoločenské centrum Fontána

Okrem viacúčelovej kinosály sa tu nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných výtvarných umelcov. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí Socha piešťanských parkov.

Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

Organizuje atraktívne programy pre kúpeľných hostí - koncerty klasickej hudby, opery, operety, muzikál, vystúpenia domácich i zahraničných hudobných a tanečných telies, džezové koncerty, tanečné programy, šachové stretnutia a iné. Dejiskom niektorých predstavení Piešťanského hudobného festivalu, ako aj koncertov najrôznejších hudobných telies je aj hudobný pavilón Harmony pri jazierkach na Kúpeľnom ostrove.

International Jazz Piešťany, n. o.

Nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2007, pravidelne usporadúva mnoho koncertov uznávaných slovenských, ale aj svetových jazzových hudobníkov v priestoroch Art Jazz Gallery Kursalonu. Jazzový podnik, založený Dodom Šošokom, pôvodne sídliaci na Winterovej ulici, našiel svoje nové priestory v Kursalone. International Jazz Piešťany je organizátorom medzinárodného džezového Festivalu Doda Šošoku, ktorého tradíciu v Piešťanoch založil legendárny bubeník a perkusionista Dodo Šošoka.

Galéria Reflexy

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov SR.Umelecké pracovisko občianskeho neziskového združenia Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov SR.

Agentúra MMI s.r.o.

Organizuje významné celoslovenské kultúrne a športové podujatia ako napr. Truck aréna a iné.

Agentúra Duna s.r.o.

Umelecká a reklamná agentúra organizujúca rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, o. i. festivaly Topfest, Červeník, Topfest Tour alebo Lodenica.

Vojenské historické múzeum

Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch. Expozícia predstavuje vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá a vrtuľníky z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992.

Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu

Celá expozícia múzea dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín. V hospodárskej časti sú nainštalované nástroje a pracovné náradia, ktoré sa v minulosti používali pri obrábaní pôdy, spracovávaní potravín a pri vykonávaní rôznych hospodárskych a domácich prác.

Classic Car Museum

Stála výstava vozidiel - veteránov s možnosťou prenájmu alebo vyhliadkovej jazdy v okolí.

Matúšovo kráľovstvo miniatúr

Park modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov a pamiatkových objektov v mierke 1:50. V jeho areáli si môžete pozrieť 27 modelov hradov, zámkov a drevených kostolíkov.

Newsletter
Detská knižnica