Povedali k jubileu Revue Piešťany

Región a odkazy / Revue Piešťany / Povedali k jubileu

Kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue Piešťany, ktorého vydavateľom je mesto Piešťany, si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho vzniku. Polstoročie existencie časopisu bolo podnetom k tomu, aby sa redakcia, v snahe naďalej skvalitňovať obsah i grafickú podobu periodika, opýtala niekoľkých osobností zo Slovenska a zo zahraničia na ich názor na náš
štvrťročník.

 

Všetci dostali tri rovnaké otázky:
1. Ste pravidelným čitateľom Revue Piešťany?
2. Ako hodnotíte obsah a grafickú úpravu časopisu?
3. Stretávate sa vo Vašom okolí s časopisom podobného typu, vydávaným samosprávou?

 

Zdroj: Revue Piešťany - Jeseň 2014 

Newsletter
Detská knižnica