Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Symboly mesta

Región a odkazy / Symboly mesta Piešťany

Symbolmi mesta Piešťany sú : erb, vlajka a pečať. Primátor používa aj insígnie a štandardu.