Založenie Piešťanského informačného centra

Založenie Piešťanského informačného centra

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 178/2002 z dňa 27. júna 2002 bol schválený  projekt Piešťanské informačné centrum (PIC) a jeho realizácia v roku 2002. Touto úlohou bola poverená Mestská knižnica mesta Piešťany, ktorá odvtedy mestské informačné turistické centrum – Piešťanské informačné centrum spravuje.

Newsletter
Detská knižnica