Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Ondrej SLIACKY (1941)

Literárny historik a kritik, bibliograf, prozaik, dramatik a vysokoškolský profesor

Od vysokoškolských čias sa zaoberá dejinami slovenskej literatúry pre deti a mládež. Napísal a zostavil niekoľko významných prác (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945). Je autorom poviedkových kníh pre mládež so silným psychologickým akcentom (Altamira, Papraďový kvet, Krásna modrá mušľa), cenné sú najmä jeho adaptácie  textov ľudovej slovesnosti (Zlatá panna), biblických a antických príbehov. Napísal televízny scenár Ľudmilka, v ktorom vytvoril portrét spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Je autorom početných televíznych a rozhlasových hier pre deti a mládež, ale i pre dospelých. Pôsobí ako vysokoškolský profesor, je šéfredaktorom časopisu Slniečko i revue o umení pre deti a mládež Bibiana.