Ceny festivalu

Poroty udeľujú v každej súťažnej kategórii nasledujúce ceny:

CENA ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK

 

1. kategória:

-  cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

2. kategória:

- cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

 

Cena Zázračný oriešok je vecná.

Zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska

Zvláštna cena je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju Rozhlas a televízia Slovenska a je určená výraznej umeleckej osobnosti (spisovateľ, herec, režisér), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.

Zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2012

Emília Vášáryová,

prvá dáma slovenského herectva, sa okrem divadla, televízie a filmu už mnohé roky venuje aj postavám v rozhlasovej dramatickej tvorbe. Okrem nespočetných rolí v  dramaturgii pre dospelých za desaťročia svojho pôsobenia  stvárnila do štyridsať nádherných rozprávkových postáv, vrátane monologických rozprávok. Verným  rozhlasovým poslucháčom  bude určite známa jej postava Aničky z hry Zlatá priadka, kde si zahrala po boku Jozefa Krónera v postave Martinka Klingáča (1972).

Nasledovali postavy v rozprávkach, ktoré sa doteraz reprízujú a stále si nachádzajú svojich starých i nových poslucháčov, priaznivcov a obdivovateľov.  Kto by nepoznal jej hlas v monologických rozprávkach Rozprávková nitka, Veverička, Deti z Bullerbynu, či rozprávkovej hre Bambi, Dunajská kráľovná, Zlatá kačička, Peter Pan, Rybenka, Vrana Florenťanka či Oriešková rozprávka? Rozhlasu je verná dodnes, z posledných rozprávok spomenieme rozprávkovú hru Labakan alebo Tri zlaté vlasy deda Vševeda, či cyklus monologických rozprávok na motívy Oscara Wilda.

Jej skromnosť sa prejavila i pri rozhovore, v ktorom sme jej oznámili, že je nominovaná na Zvláštnu cenu Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2012.

za rozprávkovú tvorbu  v rámci festivalu Zázračný oriešok 2012: „Áno, tento festival dobre poznám, niekoľkokrát som na ňom bola ako hosť. Ale cenu? Veď ja si ju nezaslúžim, toľko rozprávok som predsa nerobila!“

Treba ešte niečo dodávať?

Newsletter
Detská knižnica