Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Sprievodné podujatia festivalu

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2012 / Sprievodné podujatia festivalu

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

ANALFABETA NEGRAMOTNÁ

Divadelná dramatizácia knihy Jána Uličianskeho v podaní študentov KBT DF VŠMU v Bratislave. Príbeh jedenásťročného extravagantného a problematického dievčatka, ktoré v živote neprečítalo ani jednu knižku. Hlavná hrdinka sa po úteku z domu omylom ocitne zamknutá v knižnici, kde stretáva svetoznáme postavy z detských kníh od Janka Hraška až po Harryho Pottera.

 

PANÁČIK

Inscenácia napísaná na motívy rozhlasových večerníčkov Jána Uličianskeho, v ktorej opäť účinkujú študenti bábkoherectva bratislavskej VŠMU.

Pán Áčik je uspávacím panáčikom a zároveň majiteľom snárstva, kde uchováva, opatruje a triedi sny celého ľudstva. Príbeh poukazuje na krásu, pestrosť a hlavne jedinečnosť ľudských snov, v ktorých, na rozdiel od života, je možné čokoľvek.

 

Buvik IDE DO DIVADLA

Rozprávková inscenácia na motívy rozprávok Kristy Bendovej (O sedemhlavej žirafe), Márie Ďuríčkovej (O Guľkovi Bombuľkovi) a Daniela Heviera (O motýľovi, ktorý nechcel spať na lúke, Biela vrana), ktoré vyšli vo vydavateľstve Buvik. V predstavení účinkujú bábkoherečky KBT DF VŠMU.

 

HONZA  A DRAK

Klasické marionetové predstavenie na motívy rozprávky Boženy Němcovej. Príbeh rozpráva o odvážnom Honzovi, nešťastnej princeznej,  lakomom barónovi, kúzelnej starenke, ale hlavne o láske, obetavosti a o tom, že aj veľká smola sa môže zmeniť v nečakané šťastie. V predstavení účinkuje Dřevěné divadlo Jana Hrubce.

 

VÝSTAVY

KEĎ KRÁL KRAĽUJE...

Výstava ilustrácií a malieb Vladimíra Krála, tvorcu ceny Zázračný oriešok 2012.

Vladimír KRÁL (1974)

Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér, tvorca Ceny mesta Piešťany 2012

Patrí medzi ilustrátorov mladej generácie. Narodil sa v Bratislave, po ukončení štúdia na gymnáziu pracoval rok ako animátor v štúdiu Inteline. Je absolventom Katedry animovanej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia pracuje ako ilustrátor, scénický výtvarník a grafický dizajnér. Okrem iného sa venuje reklamnej činnosti ako režisér, výtvarník a animátor TV spotov.

Súčasťou jeho animovanej tvorby je napríklad úvodná zvučka filmového festivalu Art Film 1999,  výtvarné návrhy k animovanému seriálu Čarovný zvonček a dokumentárnemu cyklu Římani za humny. Je autorom ilustrácií ku knihám Astík a Obík, (Kristína Vulganová, 2001) a Analfabeta Negramotná (Ján Uličiansky, 2011).

Žije a tvorí v dedinke Doľany, okr. Pezinok.

 

MALÁ PRINCEZNÁ

Výstava knižných ilustrácií akademického maliara Miloša Koptáka.

Miloš KOPTÁK (1969)

Výtvarník, akademický maliar.

Študoval  literatúru a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, neskôr grafiku a knižnú ilustráciu na VŠVU v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na umeleckých školách vo Francúzsku v St. Etienne a Mulhouse. Venuje sa maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, fotografii, land artu a najmä knižnej ilustrácii, spolupracuje s domácimi i zahraničnými vydavateľstvami. Lektoruje odborné semináre a workshopy z oblasti ilustrácie, knižnej tvorby a voľného umenia (Paríž, Bologna, Kuala Lumpur, Frankfurt, Moskva). Stál pri založení Asociácie ilustrátorov. Ilustroval knihy Jána Uličianskeho (Kocúr na kolieskových korčuliach, Malá princezná, Rozprávky z palety), Jozefa Pavloviča (Zábavné oriešky pre bystré hlavičky) Antona Marca (Spišské povesti), Jany Bodnárovej (Moja prvá galéria), Petra Ševčoviča (Adam a Šišibus, Z kuchyne prešporských vodníkov, Z kuchyne bohémskej Bratislavy,  Z kuchyne starého Prešporka ), najnovšie vlastnú knihu Včelár. Vystavoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí.

Je nositeľom mnohých domácich i zahraničných ocenení - Grand Prix Vox humanita Ostrava - 1994,  Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu Grand Prix Ľudová Banka - 1997, Grand Prix Gaz de France - 1997, Zlatá stuha, Najkrajšia kniha roka, zima 2003, Najkrajšie ilustrácie roka, Praha - 2007, Cena Ľudovíta Fullu - 2009.

 

PETROVE OSTROVY

Výstava knižných ilustrácií, plagátov a objektov Petra Čisárika, tvorcu ceny festivalu Zázračný oriešok 2001.

Peter ČISÁRIK (1958)

Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník,  pedagóg.

Narodil sa v Tepliciach v Českej republike. Stredoškolské vzdelanie získal v odbore keramika a grafika na Strednej priemyselnej škole v Košiciach. Na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe vyštudoval scénografiu a bábkarstvo. Svoj talent využil  ako scénograf v košickom Bábkovom divadle. Niektoré projekty (Puk, Šťastný princ, Malá morská panna, Krajina zázračno) predstavovali v čase vzniku „malú revolúciu“ v ponímaní modernej imaginatívnej scénografie. Najmä jeho spolupráca s Jánom Uličianskym výrazne pozdvihla úroveň tohto divadla.  Ich názorová príbuznosť a tvorivé porozumenie vyústilo postupne aj do spolupráce ilustrátora a spisovateľa. Peter Čisárik ilustroval niekoľko kníh Jána Uličianskeho (Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Pán Prváčik, Čarovný chlapec), ale aj knižky iných autorov (Konor, Vkladná knižka rozprávok a básničiek, O Guľkovi Bombuľkovi). Vo svojich dielach vytvára obrazovú paralelu k moderným poetickým rozprávkam, akési  veľkoplošné obrázkové priestorové divadlo, ktoré je schopné i samostatne esteticky pôsobiť a fungovať. Je nevšedným ilustrátorským talentom, básnikom obrazu s osobitnou poetikou zakorenenou čisto v bábko-scénografickej praxi, v divadle. Za svoju tvorbu získal niekoľko prestížnych ocenení – Cenu Ľudovíta Fullu (1997), Certifikát za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena (2004). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a pedagóg na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave.

 

JŮ, HELE, VÝSTAVA

Výstava z tvorby známeho českého  maliara, grafika a ilustrátora.

Stanislav HOLÝ (1943 – 1998)

Maliar, grafik, ilustrátor, humorista.

Po ukončení štúdií  na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe bol prizvaný Českou televíziou k spolupráci na výtvarnej podobe programov pre deti. Tým najznámejším sa stalo Štúdio Kamarát, pre ktoré Holý vytvoril nielen scénu, ale predovšetkým svojrázne bábky hlavných protagonistov. Jů, Hele a Hary Šoumen sa objavovali na televíznej obrazovke každý týždeň a stali sa aj ústrednými postavami ďalších príbehov, ktoré Stanislav Holý kreslil pre najmenších (Jů, Hele, neděle, 1988). Príhody obľúbených postavičiek od autorov Jiřího Chalupu a Miloslava Doubravu vyšli v r. 2006 v podobe Velkej knihy Jů a Hele, bohato sprevádzanej Holého kresbami.  Od roku 1960 sa Holý zaoberal kresleným humorom, ktorý publikoval v domácich i zahraničných časopisoch. Jeho hlavným hrdinom bola postava pána Pipa, ktorý glosoval súčasné dianie vo svete. Je autorom niekoľkých výtvarných kníh a ilustrátorom mnohých ďalších. Za knihu Procházky pana Pipa dostal v r.1978 Čestné uznanie Ministerstva kultúry za Najkrajšiu knihu roka.

Venoval sa aj  voľnej tvorbe, jeho dielo bolo prezentované na takmer 90 výstavách

doma i v zahraničí. Je autorom výtvarného riešenia čs. expozície k Medzinárodnému roku dieťaťa v Montreali (1979), Pavilónu detí v dedinke Unesco, Seibuen v Tokiu

(1979) a pavilónu Záhrada detí v kanadskom Montreale (1980).

 

JIŘÍ TRNKa: V službách imaginácie

Výstava legendárneho ilustrátora, maliara, grafika, autora kreslených bábkových filmov a režiséra Jiřího Trnku, pripravená pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Jiří TRNKA (1912 – 1969)

Český výtvarník, ilustrátor, sochár, scenárista a režisér animovaných filmov.

Narodil sa v Plzni-Petrohrade. Odmalička  bol v úzkom kontakte s bábkami, ktoré sa vyrábali v ich rodine. Študoval na  Umeleckopriemyselnej  škole v Prahe. Spočiatku navrhoval a vytváral kulisy pre Divadlo Spejbla a Hurvínka J. Skupy v Plzni, neskôr v dnešnom pražskom Divadle Rokoko viedol vlastné bábkové divadlo. Pri svojom prvom stretnutí s bábkovým filmom vytvoril pre reklamné účely postavu Hurvínka. Počas 2. svetovej vojny sa zapojil  do pražského divadelného života návrhmi scén a kostýmov. Roku 1945 sa stal spoluzakladateľom štúdia Bratři v triku. Patrí medzi zakladateľov českého animovaného filmu.

Vo svojich filmoch s obľubou používal bábky. Medzi jeho najznámejšie bábkové filmy patria Staré pověsti české a Dobrý voják Švejk, nahovorené jeho priateľom J. Werichom a celovečerný film podľa predlohy W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Ďalším Trnkovým dielom je napríklad film Kybernetická babička a Ruka,  zobrazujúci  totalitu. Pre deti napísal a sám ilustroval rozprávkovú knihu Zahrada.

Je držiteľom Ceny Hansa Christiana Andersena, Mellièsovej ceny za najlepší animovaný film i titulu národný umelec.

 

Slovo má Hurvínek

Výstava fotografií z histórie Divadla Spejbla a Hurvínka.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Spejbla a Hurvínka je bábkové divadlo zamerané predovšetkým napredstavenia pre deti, v ktorých hrajú hlavnú rolu obľúbené postavičky Spejbl,Hurvínek, Mánička, paní Kateřina a pes Žeryk. Divadlo založil v roku 1930 v Plzniprof. Josef Skupa. Začiatkom roku 1944 bolo nacistickými úradmi zatvorené aždo konca 2. svetovej vojny. Na jeseň 1945 sa divadlo presťahovalo do Prahy, kdepôsobí až dodnes.

 

Asil pozdravuje Baobab, Baobab zdraví Asil

Spoločná výstava Asociácie ilustrátorov a českého alternatívneho vydavateľstva Baobab. Hlavným zámerom výstavy je predstaviť výber úspešných autorov mladej slovenskej i českej ilustračnej tvorby.

 

ASIL - Asociácia Ilustrátorov

Od roku 2008 funguje ako dobrovoľné zoskupenie výtvarníkov zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. Snaží sa nielen vytvárať databázu obsahujúcu najrôznejšie podoby ilustrácie, prezentovať prácu renomovaných i nastupujúcich autorov, uľahčovať komunikáciu medzi tvorcami a vydavateľmi, ale i mapovať dianie v tejto oblasti, iniciovať a podporovať netradičné projekty a vytvárať platformu pre diskusie o problematike knižnej a ilustrátorskej tvorby. Počas svojho trvania boli členovia ASILu oslovení k spolupráci s viacerými vydavateľstvami, či už ako skupina, alebo jednotlivo. 

Tomáš Klepoch (1981,Bratislava)

Študoval na VŠVU v Bratislave. Okrem voľnej tvorby sa venuje knižnej ilustrácii, jeho diela však môžete nájsť aj vo verejnom priestore. Za ilustrácie knihy Ruda Slobodu Ako som sa stal mudrcom získal v roku 2011 Zlaté jablko na Bienále ilustrácií Bratislava.

Portfólio

 

Daniela Olejníková (1986, Bratislava)

Vyštudovala grafiku na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti sa venuje ilustrácii a knižnej tvorbe pre mládež i dospelých ako aj voľnej grafike a kresbe. Za práce O basetovi, ktorý neznášal mľaskanie, Liek pre Vĺčika a Slávik získala ceny v súťaži Najkrajšia kniha roka. Spolupracuje s časopismi Včielka, Zornička a denníkom SME.

Portfólio

 

Martina Matlovičová-Králová (1975, Bratislava)

Patrí medzi ilustrátorov súčasnej mladej generácie. Vyštudovala animovanú tvorbu na VŠMU v Bratislave. Venuje sa voľnej tvorbe a ilustrácii kníh, predovšetkým detských. Od roku 2001 sa jej ilustrácie pravidelne dostávajú na Bienále ilustrácií Bratislava, v roku 2009 získala ocenenie Zlaté jablko za ilustrácie ku knihe Williama Saroyana Tracyho tiger. Ilustrovala množstvo úspešných knižných titulov - Ohňostroj pre deduška, Mačky vo vreci (Jaroslava Blažková), Drevený tato (Tomáš Janovic), Všetky moje zvieratá (Kveta Dašková), Denis a jeho sestry (Toňa Revajová), Dokonalá Klára (Gabriela Futová) Lienky z piatej B (Dagmar Pokorná), Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (Rudolf Dobiáš), Keď lietame na veľrybe (František Rojček), Čauko, bengoši (Ján Navrátil).

Portfólio

 

Ďuro Balogh (1975, Bratislava)

Iustrátor a grafický dizajnér žijúci v Bratislave. Po štúdiu grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave tam niekoľko rokov pôsobil ako asistent, neskôr pracoval v reklamnej agentúre ako art director. V súčasnosti pôsobí na voľnej nohe ako ilustrátor a grafický dizajnér. Vo svojej ilustrátorskej tvorbe sa venuje predovšetkým detskej a reklamnej ilustrácii a karikatúre. Ilustroval napríklad knihy Gabriely Futovej Hľadám lepšiu mau, Ako čarovná fľaška zachránila Vianoce a Lepší otec v hrsti, ako kamoš na streche. 

Portfólio

 

Katarína Ilkovičová (1982, Prešov)

Po skončení štúdia grafiky na Akadémii výtvarných umení v Krakove pracovala ako grafická dizajnérka. Od roku 2007 ilustrovala niekoľko kníh v spolupráci s vydavateľstvami na Slovensku aj v Čechách. V súčasnosti pracuje ako freelance ilustrátorka. Okrem ilustrácie sa venuje aj grafickému dizajnu. Ilustrovala viaceré knihy pre deti - Bublinkové rozprávky (Marta Hlušíková), Zlatá reťaz, Babka na rebríku (Dušan Dušek), Keď sa pes smeje (Juraj Šebesta), Alenka v krajine oblakov (Jozef Moravčík Jakubovec), Neplechy školníčky Agneše (Alžbeta Verešpejová).

Portfólio

 

Mária Nerádová (1988, Trenčín)

Študuje grafiku a ilustráciu na VŠVU v Bratislave, vyštudovala grafický dizajn na Univerzite T. Bati v Zlíne. Pôsobí na voľnej nohe, no v súčasnosti sa najviac venuje detskej ilustrácii. Ilustrovala niekoľko knižiek a pravidelne sa podieľa aj na tvorbe plagátov, či propagačného materiálu určeného deťom. Ilustrovala napríklad Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti. Taktiež prispieva do detských časopisov Zornička a Včielka.

Portfólio

 

 

vydavateľstvo BAOBAB

Alternatívne vydavateľstvo detských ilustrovaných kníh v Českej republike, ktoré vzniklo v roku 2000. Venuje sa predovšetkým vydávaniu pôvodných textov súčasnej mladej tvorivej generácie, či už spisovateľov alebo výtvarníkov. Okrem toho prináša aj preklady zaujímavých medzinárodných detských kníh. Organizuje a iniciuje menšie kultúrne podujatia zamerané na propagáciu nekomerčnej literatúry a divadla, literárne čítania a výstavy.

Tereza Říčanová (1974, Praha)

Vyštudovala ilustráciu a grafiku na VŠUP v Prahe. Venovala sa maľbe na sklo – obrazy snov, napísala a nakreslila niekoľko knižiek pre deti, napr. Kozí kníža alebo Noemova archa, ktoré získali ocenenie Nejkrásnejší kniha či Zlatá stuha. Žije na Vysočine pri Pelhřimove a vyučuje grafické techniky na Strednej umeleckej škole grafickej v Jihlave.


Chrudoš Valoušek (1960, Olomouc)

Grafik a ilustrátor. Vyštudoval VŠUP v Prahe, bol zamestnaný ako nočný strážnik a kurič, v súčasnosti pracuje ako správca depozitára. Je autorom knihy Chrudošův mix přísloví, ilustroval viaceré knihy. Vystavuje v Čechách aj  v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách. Za svoje dielo získal viacero ocenení.


Alžběta Skálová (1982, Brandýs nad Labem)

Grafička a ilustrátorka. Vyštudovala VŠUP v Prahe. Venuje sa najmä ilustráciám pre deti. Okrem toho sa zaoberá maľbou, voľnou grafikou, tvorbou objektov a textilných hračiek. Je členkou občianskeho združenia Ilustrátoři a autorského združenia NAPOLI. Získala niekoľko ocenení a nominácií, predovšetkým v súťaži Nejkrásnější kniha a Zlatá stuha. Poslednou cenou je Magnesia litera 2011 za autorskú knihu Pampe a Šinka.


Eva Volfová (1979, Teplice)

Študovala na VŠUP v Prahe. Venuje sa kresbe, grafike, koláži, textilnej koláži, vyšívaniu a kombinovaným technikám. Ilustrovala knihy Z domu a zahrady a Kočička z kávové pěny . Organizuje tvorivé dielne pre deti.


Eva Maceková (1984)

Študovala v ateliéri textilného návrhárstva a ateliéri ilustrácie a grafiky na VŠUP v Prahe. Šije, maľuje, kreslí a tlačí. Kombinuje rôzne techniky a materiály. Pre deti vytvorila obrazové album 12 hodin s Oskarem.

 

 

ROZPRÁVKY ZO ŠKATUĽKY

Priestorové ilustrácie študentov KBT DF VŠMU v Bratislave na motívy súťažných titulov  VII. ročníka rozhlasového festivalu.

 

MY – ilustrácie študentov Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU

 

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Sekretariát Bienále ilustrácií Bratislava predstavujú na výstave v Dome umenia v Piešťanoch tri výstavy: 

Ilustrátori ocenení na BIB 2011

Kolekcia ilustrátorov a ilustrácií, ktorí na BIB 2011 získali ocenenia - Grand prix BIB, päť Zlatých jabĺk BIB, päť Plakiet BIB, Čestné uznania vydavateľstvám za mimoriadny knižný počin a Cenu detskej poroty.

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 - 2011

Na výstave sú prezentovaní 17 slovenskí ilustrátori, ktorí na BIB počas jeho trvania získali celkovo 27 cien vrátane tej najvyššej – Grand Prix.

Grand Prix BIB 1967 - 2011

Výstava predstavuje 23 nositeľov hlavnej ceny BIB. Môžete tu vidieť to najlepšie, čo sa za 23 ročníkov BIB vo svetovej ilustrácií udialo.

 

ROZPRÁVKOVÉ SLNIEČKO

Autorský salónik k 85. výročiu vzniku detského časopisu. Deti sa na výstave stretnú s ôsmimi postavičkami, ktoré charakterizujú časopis Slniečko. Budú medzi nimi Hložníkovo Slniečko, Smelý Zajko Jaroslava Vodrážku, Jožko Mrkvička a Slniečkarský bicykel Svetozára Mydla, Psíček s mačičkou a maliarska paleta Martina Kellenbergera. Povesť bude mať podobu čarodejníka Klingsora a rozprávka poletí na koníkovi  Ľudovíta Fullu.  Pri každej postavičke nájdu deti krátky informačný text so súťažnou úlohou. Zo správnych lúštiteľov redakcia Slniečka vyžrebuje výhercov knižných odmien.

 

ČÍTAME S OSMIJANKOM – PRIDAJ SA AJ TY! – 2004 - 2012

Osem rokov s Osmijankom alebo "kto rád číta, nikdy nie je sám."

Prezentácia ôsmich ročníkov celoslovenského čitateľského projektu.