Daniel HEVIER  (1955)

Básnik, prozaik, prekladateľ, editor, redaktor, vydavateľ, publicista, dramatik, textár a ilustrátor

Narodil sa v Bratislave, vyštudoval slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Slovenského rozhlasu v Bratislave. Krátky čas pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá, po r. 1989 ako šéfredaktor. Od roku 1991 vedie vlastné vydavateľstvo HEVI. Ako básnik debutoval roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Odvtedy vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti. Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov.

Jeho zbierky básní pre deti sa vyznačujú originalitou, nápaditosťou, hravosťou a humorom (Vtáci v tanci, Nevyplazuj jazyk na leva, Krajina Zázračno, Kam chodia na zimu zmrzlinári, Hovorníček, Aprílový Hugo, Futbal s papučou, Nám sa ešte nechce spať, Strašidelník, Xaver s nohami do X, Veľké Bum a malé Bum). Napísal niekoľko inšpiratívnych a poučných prozaických kníh pre staršie deti, mnohé s prvkami recesie (Volajú ma Hevi, Heviho diktátor, Päťka z nudy, Heviho škola tvorivosti). Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. Príležitostne učí na rôznych typoch škôl a vedie kurzy tvorivého písania a vnútornej kreativity. V minulom roku vydal pri príležitosti 60. narodenín výber z básnickej tvorby pre deti s názvom S deťmi sa dá dohodnúť, knihu básní a próz pre deti Škola po škole, moderný dobrodružný príbeh Svet zachránia rozprávky i netradičný Štúr bedeker. Za svoju básnickú zbierku Vianočná pošta,  ako aj  výrazné podnety a aktivity v oblasti rozvoja čítania detí a mládeže získal Cenu ministra kultúry za rok 2011. Žije v Bratislave.

Newsletter
Detská knižnica