Jacob GRIMM (1785 – 1863)

Právnik,  jazykovedec,  zberateľ ľudových rozprávok

Svojou pôvodnou profesiou bol právnik, ale celý život zasvätil jazykovede. Bol jedným zo zakladateľov germanistiky ako samostatného vedného odboru, autorom viacerých slovníkov a v roku 1922 dokonca sformuloval pre nemecký jazyk jeden z gramatických zákonov. Ako profesor dlhé roky prednášal na univerzitách v Göttingene a Berlíne, neskôr sa stal členom Akadémie vied a od roku 1848 poslancom frankfurtského parlamentu. Vo svete je známy predovšetkým vďaka svojmu záujmu o ľudové povesti a rozprávky, ktoré spoločne s bratom Wilhelmom zbierali, spisovali, upravovali a vydávali v knižnej podobe. Tieto príbehy vychádzajú dodnes pod názvom Rozprávky bratov Grimmovcov. Svojou prácou obaja bratia zároveň položili základy novej vedy – folkloristiky.

Newsletter
Detská knižnica