Spisovateľ a lekár

Narodil sa v Levoči, študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pôsobil ako lekár, neskôr ako riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Ako väčšina spisovateľov jeho generácie začal publikovať poviedky v Mladej tvorbe a neskôr aj v ďalších literárnych periodikách. V 70. rokoch sa etabloval ako tvorca rozhlasových hier pre dospelých i mládež a rozprávok pre deti. Z rozsiahlej rozhlasovej dramatickej tvorby získali viaceré hry Jána Milčáka hlavnú cenu na Festivaloch pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry (Mačka, Celestínka, ryba a pán Baltazár, Rodinná fotografia, Vrana Florenťanka) a vysielali ich v mnohých štátoch Európy. Okrem rozhlasovej tvorby sa venuje aj písaniu divadelných hier (Barokové oblaky, Klietka, Plátno) a pokračuje v písaní detských rozprávkových kníh (Rozprávkový vláčik, Vodník Kalambus a čertík Bubulo, Jakub s veľkými ušami, Rozprávka o oslíkovi, Jonatán malý ako omrvinka, Starec, ktorý lietal) a krátkych próz pre dospelých (Rosa Canina, Pocit úľavy). Za rozprávkovú knihu Chlapec Lampášik bol v roku 1998 zapísaný na čestnú listinu IBBY. Žije v Levoči.

Newsletter
Detská knižnica